هنر حفظ مداوم تمرکز به درون، چطور انسانها و همه جهان بیرون را تغییر دهید ؟


در این مقاله قصد داریم ابزار بسیار قدرتمندی را به شما ارائه کنیم که توجه به آن میتواند زندگی شما را تغییر دهد.

چقدر درگیر دنیای بیرون خود هستید ؟

چقدر از عمر خود را صرف تلاش برای تغییر دنیا یا انسانهای اطراف خود میکنید ؟

رویدادهای بیرونی چقدر تمرکز شما را بهم میزنند و باعث تغییر مسیر شما میشوند ؟

زندگی و کارهای روزمره ی شما چقدر به دنیای بیرون وابسته است ؟

اصلی ترین دلیل نا آرامی شما، تمرکز روی عوامل خارجی است، دنیای بیرون فقط وقتی تغییر میکند که شما تغییر کنید

در دنیای بیرون، میلیاردها عامل خارجی وجود دارند که هر لحظه تمرکز شما را به خود معطوف کرده و دنیای درون شما را آشفته میکنند. وقتی از دنیای بیرون حرف میزنیم، منظور ما انسانها، شرایط و رویداد های خارجی هستند که در زندگیتان رخ داده و میتوانند همه وجود شما را آشفته کنند.

مشکل اصلی انسانها اینجاست که تمام مدت در فکر تغییر میلیاردها عامل خارجی در زندگی خودشان هستند، حال آنکه تمام آن موارد نیز دقیقا به همین فکر هستند ! یعنی همه عوامل خارجی نیز به این فکر هستند که شما را تغییر دهند ! به همین علت تضادی پیش می آید و آرامش درونی فرد بهم خواهد خورد.

عوامل خارجی که سعی در تغییر آنها دارید، عوامل مجزایی نیستند، بلکه همه تابع درون شما هستند. و مشکل از جایی آغاز میشود که همه تمرکز خود را صرف تغییر چیزهایی میکنید که تغییر همه آنها غیر ممکن است(مگر با تغییر شما از درون و تغییر نحوه تعامل شما با آنها).

در واقع مغز انسان بر اساس ساختار خود، توجه زیادی به دنیای بیرون دارد و دوست دارد راه حل مشکلات خود را در دنیای بیرون پیدا کند. بعنوان مثال :

 1. وقتی کسی با شما خوب رفتار نمیکند، به احتمال زیاد تمایل دارید که ایراد را از جانب او بدانید. بدون اینکه به این آگاه بوده باشید که با تغییر خود از درون و تغییر نحوه تعامل خود با جهان بیرون، به سادگی میتوانستید هرچیزی در دنیای بیرون را نیز تغییر دهید.
 2. وقتی کسی عصبانی میشود، تمایل بسیار زیادی دارید که بگویید “عجب انسان بی شخصیتی ! “. بدون اینکه به این آگاه بوده باشید که با تغییر خود از درون و تغییر نحوه تعامل خود با جهان بیرون، به سادگی میتوانستید هرچیزی در دنیای بیرون را نیز تغییر دهید.
 3. اگر موفق نشوید، تمایل زیادی به این خواهید داشت که بگویید : ” شرایط زندگی به من اجازه رشد نداد. بدون اینکه به این آگاه بوده باشید که با تغییر خود از درون و تغییر نحوه تعامل خود با جهان بیرون، به سادگی میتوانستید هرچیزی در دنیای بیرون را نیز تغییر دهید.
 4. در رابطه عشقی خود، ساعتها به مذاکره با فرد مقابل خود مینشینید تا او و باورهایش را تغییر دهید، بدون اینکه به این آگاه بوده باشید که با تغییر خود از درون و تغییر نحوه تعامل خود با جهان بیرون، به سادگی میتوانستید هرچیزی در دنیای بیرون را نیز تغییر دهید.
 5. بخاطر اینکه کسی شما را به نادرست قضاوت کرده است، ساعتها ناراحت میشوید، بدون اینکه به این آگاه بوده باشید که با تغییر خود از درون و تغییر نحوه تعامل خود با جهان بیرون، به سادگی میتوانستید هرچیزی در دنیای بیرون را نیز تغییر دهید.
 6. به خاطر اینکه کسی شما را مسخره میکند، بسیار عصبانی یا ناراحت میشوید، بدون اینکه به این آگاه بوده باشید که با تغییر خود از درون و تغییر نحوه تعامل خود با جهان بیرون، به سادگی میتوانستید هرچیزی در دنیای بیرون را نیز تغییر دهید.
 7. وقتی در یک آزمون نمره کمی کسب میکنید، ساعتها صرف توجیه رفتار خود یا افسوس میکنید، بدون اینکه به این آگاه بوده باشید که با تغییر خود از درون و تغییر نحوه تعامل خود با جهان بیرون، به سادگی میتوانستید هرچیزی در دنیای بیرون را نیز تغییر دهید.
 8. به خاطر یک رویداد خارجی ناراحت کننده در زندگی خود، تمام آرامش شما بهم میریزد، بدون اینکه به این آگاه بوده باشید که با تغییر خود از درون و تغییر نحوه تعامل خود با جهان بیرون، به سادگی میتوانستید هرچیزی در دنیای بیرون را نیز تغییر دهید.

مثالهای بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارند که میتوان مطرح کرد. در همه این مثالها، یک چیز ثابت است. ” شما سعی دارید دنیای اطراف را عوض کنید. و آگاه نیستید که :

برای هر مشکل بیرونی، یک راه حل درونی بسیار ساده تر وجود دارد.

همواره به دنیای درون خود متمرکز باشید

 1. وقتی کسی شما را مسخره میکند، اولین انتخاب هر انسانی این است که بگویید : ” او بسیار بی شخصیت است که مرا مسخره میکند “.
  اما بد نیست شما از جنس قدرت نامحدود شوید به این شکل که آنقدر بینقص و بینظیر شوید که هیچکس نتواند شما را تمسخر کند(یک راه حل درونی بینظیر که باعث رشد شما نیز میشود).
 2. وقتی مشکل غیر قابل کنترلی در زندگی شما رخ میدهد، آنقدر خوب شوید که آن مشکل را کنار بزنید.
 3. وقتی کسی برخورد واقعا غیر قابل تحملی دارد، به درون خود برگردید و به این فکر کنید : ” برای اینکه رابطه من با فرد مقابل خوب شود، باید چطور رفتار کنم ؟ “
 4. وقتی کسی شما را بخاطر بیپولی تحقیر میکند، بجای اینکه به سرعت او را بی شعور نامگذاری کنید، آگاه باشید که دنیا درحال نشان دادن یک نقطه ضعف درونی در شماست. پس رشد کنید و خود را ارتقا دهید.
 5. وقتی از شرایط بد بیرونی زندگی خود مینالید و آنرا دلیل اصلی عدم موفقیت خود نامگذاری میکنید، به این فکر کنید : ” در همین شرایط بد، چه تغییر درونی میتوانست همه دنیای بیرون مرا عوض کند ؟ (دقیقا همانطور که انسانهای موفق در شرایطی بسیار بدتر از من این کار را کردند ؟) “.

جمع بندی نهایی این است :

همه راههای یافتن مقصر بیرونی را بر خود ببندید و فقط متمرکز درون و نحوه رفتار خود با دنیای بیرون شوید. فقط شما هستید که میتوانید با تغییر درونی، دنیا را عوض کنید.برای هر مشکلی ، همواره یک راه حل درونی وجود دارد و شما باید دائما به فکر تغییر درون خود باشید. با تغییر خود میتوانید دنیا را عوض کنید. ولی اگر سعی کنید دنیا را عوض کنید، مطمئن باشید شکست خواهید خورد.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع