سر قبری گریه میکنید که در آن مرده نیست ! افکار شما یک توهم هستند

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 8 ثانیه

“وقت آن است که دیگر فریب تحلیلیهای ذهنی یا افکار خود را نخورید…”

چندبار به خاطر افکار خود ناراحت شده اید ؟

چند بار یک تصویر ذهنی، شما را واقعا ناراحت کرده است ؟

افکار شما یک توهم بسیار باور کردنی هستند که وقتی روی آنها متمرکز میشوید، واقعا واقعی به نظر میرسند و در نتیجه باعث ناراحتی یا حتی شادی شما میشوند ! حال آنکه تمام آنها فقط یک “فکر” هستند، نه حقیقت.

این ذهن شماست که توهم میسازد

خوب به عکس بالا نگاه کنید. آیا جسم سه بعدی در تصویر وجود دارد !؟

ذهن شما مدام درحال ساخت توهم های مختلف، و معنا دادن به حقیقت زندگی شماست. برخی اوقات یک فکر یا یک تصویر ذهنی، شما را ناراحت میکند. اما اگر دقیقا نگاه کنید، تصویر یا فکری که در ذهن خود دارید، اصلا آن چیزی که بخاطرش ناراحت هستید نیست !

افکار شما تماما یک “نماد” هستند و نکته عصبانی کننده درباره این نماد ها این است که آنها، خود، آنچیزی نیستند که به آن اشاره میکنند!!! مثلا ممکن است یک تصویر ذهنی، خاطره ای قدیمی از کسی که دوستش داشتید(و دیگر نیست) را در ذهن شما زنده کرده و باعث ناراحتی شما شود. اما وقت آن است که بپرسید آیا واقعا آن تصویر ذهنی، خود همان فرد است !؟

در حقیقت چیزی که در “حال” و در پهنای هوشیاری فعلی شما وجود ندارد، نمیتواند باعث ناراحتی یا حتی شادی شما شود. مشکل اینجاست که شما “فکر” میکنید، این چیز، همان چیز است و ذهن شما به سرعت معناهایی را استخراج میکند. یک تصویر ذهنی از یک خاطره، اصلا خود آن خاطره نیست ! آن چیز اصلا وجود ندارد که بتواند باعث ناراحتی شما شود !

اگر خوب به تصویر بالا نگاه کنید، هیچ جسم سه بعدی در آن وجود ندارد. با این وجود این ذهن شماست که از مجموعه ای از خطوط بر روی یک صفحه، مکعب میسازد ! در ذهن خود، این جسم را که سه بعدی به نظر میرسد، تخت کنید تا متوجه شوید هیچ جسم سه بعدی، وجود نداشته است ! این، کاریست که باید با افکار ناراحت کننده خود انجام دهید. توهم ها و تصاویر ذهنی خود را دقیقا مانند همین تمرین تخت کنید و متوجه شوید که فقط ذهن شماست که از مجموعه ای نقطه و خط، توهمی باور کردنی ساخته است ! حتی حرف زدن یا کلماتی که مینویسم نیز، تفاوتی با “نردنستنتلمسینابعهخصغتبل” ندارند ! این فقط ذهن شماست که به اینها معنا میدهد !صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع