بذر گلها را بکار و برو سراغ بعدی، تک تک منتظر رشد آنها نمان


برخیها عادت دارند یک بذر گل میکارند، سپس بالای سر آن می ایستند تا ببینند دقیقا کی رشد آن به پایان میرسد. اما این روش کارآمد نیست. (“آهاااااان ! بالاخره اینیکی داره رشد میکنه ! آخ جون ! وااااای چرا اینطوری شد ! ای بابا اینم که رشد نکرد که. اه، پژمرده شد. وای از بین رفت !”)

گلستان ایجاد کن ! خیره به رشد بذرهایی که کاشتی نباش

به جای اینکه یک گل بکارید و بالای سر آن بایستید و مدام دلهره این را داشته باشید که آیا این گل رشد خواهد کرد یا خیر، گلستانی بکارید و نهایتا از رشد همه آن لذت ببرید. منتظر رشد هیچ گلی نمانید زیرا نه تنها دلهره رشد کردن یا نکردن آنرا خواهید کشید، بلکه از ایجاد یک گلستان در طول عمر محدود خود نیز دور خواهید ماند.

گلهای مختلفی بکارید و همزمان از رشد همه آنها لذت ببرید. اینگونه در زمان کوتاهی، زندگی خود را کاملا دگرگون خواهید کرد.(مسیر رشد مداوم را جدی بگیرید)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع