بهترین زمان برای نزدیک شدن و ایجاد دوستی با یک نفر چه زمانی است ؟


حتی وقتی واقعیت ثابت است،درک ما از یک واقعیت ثابت ، در زمانهای مختلف ، متفاوت است !

بهترین زمان برای نزدیک شدن به یک فرد چه موقع است ؟
اگر زمان بهتری را انتخاب کنید ، آیا میتوانید تاثیر گذارتر حاضر شده و تصویر بهتری از خود باقی بگذارید ؟

آیا میدانید در بسیاری اوقات، اگر در زمان دیگر به فردی نزدیک میشدید ، قضاوت او نسبت به شما تغییر میکرد ؟
درواقع قضاوت ما از دنیای اطراف بشدت بسته به وضعیت درونی ماست و ثابت نیست.اگر شما یک فرد مشخص را در زمانهای مختلف ملاقات کرده و حتی جملات یکسانی را بگویید،او ممکن است شما را به دو صورت کاملا متفاوت قضاوت کند ! برای اینکه بدانید بهترین زمان نزدیک شدن به یک فرد چه موقع است،باید برخی عواملی را که درک افراد از دنیای اطراف را تحت تاثیر قرار میدهد،بشناسید.

زمان مناسب برای نزدیک شدن به یک فرد

هر تغییر جزیی در محیط اطراف،میتواند حس درونی فرد را عوض کرده و باعث شود درک متفاوتی را از دنیای اطراف داشته باشد.حال چند مثال را مطرح میکنیم.

  • 1. آیا چیزی در دست دارد ؟ تحقیقات نشان میدهد وقتی که شی گرمی در دستان فرد مورد نظر قرار دارد(مانند یک لیوان قهوه داغ) ، با برخورد گرمتری مواجه خواهید شد.درواقع ، ضمیر ناخودآگاه فرد،گرمی لیوان را با گرمی حضور شما مرتبط دانسته و بخشی از حس خوب مکان مذکور را با شما مرتبط خواهد دانست.تحقیقات نشان میدهد وقتی افراد چیز سردی در دست دارند،برخورد سردتری را با افراد غریبه نشان خواهند داد.
  • 2. آیا در حال لذت بردن از موسیقی است ؟ اگر شما زمانی به فرد نزدیک شوید که درحال لذت بردن از موسیقی است ، در سطح ناخودآگاه فکر خواهد کرد علت شادی اش ، حضور شماست و نه بخاطر اینکه موسیقی لذت بخشی درحال پخش شدن است ! همراه شدن با یک فرد در فعالیت هیجان انگیز ، باعث خواهد شد که او به شما بیشتر وابسته شود.زیرا او فکر خواهد کرد که علت هیجان او،حضور شماست ! و این مساله بصورت ناخودآگاه برای او رخ خواهد داد.
  • 3. دمای هوا چگونه است ؟ دمای اتاق سرد است یا گرم ؟ آیا فرد بخاطر دمای هوا کلافه شده است ؟تحقیقات نشان میدهد مردم در هوای سرد،بیشتر میترسند.به بیان دیگر،یک زن،در هوای سرد،نسبت به شما بیشتر مشکوک خواهد شد و بهتر است در جایی که دمای هوا بهتر است به او نزدیک شوید.دقت داشته باشید که دما چیز مهمی نیست اما تاثیری که دما میتواند روی فرد مورد نظر شما بگذارد ، میتواند باعث شود درک درونی او از شما و دنیای اطراف تحت تاثیر قرار بگیرد.
  • 4. آیا در حال تجربه احساسات شدیدی است ؟ احساسات میتوانند درک ما از دنیا را به کلی عوض کنند.قبل از اینکه به فردی نزدیک شوید،بسیار منطقی است که او را بررسی کنید و اگر درحال تجربه احساسات شدیدی است،محتاطانه تر برخورد کنید.شما میتوانید با بررسی زبان بدن آن فرد،از احساسات درونی او با خبر شوید.

جمع بندی

هر تغییری در محیط اطراف میتواند درک ما از مردم را تغییر دهد و باعث شود که ما آنها را طور دیگری قضاوت کنیم.شما باید به اندازه کافی باهوش باشید تا متوجه شوید تاثیر وضعیت فعلی بر حس و حال درونی فرد و درک او از دنیای اطراف چگونه است و در بهترین زمان به او نزدیک شوید.زمانی که این مهارت را بدست آوردید ، میتوانید همیشه در بهترین زمانها به افراد نزدیک شوید.و بهترین نتایج را بگیرید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع