درسی که از جر زنی کودکان در یک بازی میتوان گرفت ! تغییری کوچک در نگرش درونی، که تفاوتهای بزرگی ایجاد میکند


در این مقاله، یک تغییر کوچک درونی را یاد خواهید گرفت که اگر آنرا به خوبی تمرین کرده و کاملا جذب درون خود کنید، زندگیتان را به شکل غیر قابل تصوری، تغییر خواهید داد.

یک درس از کودکانی که در بازیها جر زنی میکنند !

احتمالا کودکانی را دیده باشید که در ابتدا مشتاقانه یک بازی را آغاز کرده و به محض اینکه شکست میخورند، شروع میکنند به ایراد گرفتن از جهان بیرون، شرایط نابرابر و… . آنها معمولا وقتی اشتباه نیز میکنند، شروع میکنند به بهانه آوردن و ذکر شرایط بیرونی که باعث رفتار آنها بوده است. اما نکته جالب این است که شما میتوانید درس بسیار بزرگی از همین موضوع بگیرید و ابعاد گوناگون زندگی خود را کاملا متحول کنید.

برای همیشه افکار مرتبط با تغییر یا کنترل جهان بیرون را فراموش کنید، با سرعت غیر قابل تصوری رشد خواهید کرد

برای چند بار جمله ذکر شده را بخوانید. باز هم تکرار میشود : برای همیشه، حتی فکر تغییر یا کنترل ریزترین چیز در بیرون از خود را به فراموشی بسپارید، خواهید دید که با سرعت غیر قابل تصوری رشد میکنید و حتی جهان بیرون نیز تحت کنترل شما میشود ! برای همه چیزهایی که در جهان بیرون از آن مینالید، چندین راه حل درونی قوی وجود دارد. بنابر این حتی امکان به زبان آوردن و ذکر بهانه ها برای توجیه اشتباهی که کردید را از خود بگیرید و فقط خود را مسئول هر آنچه رخ میدهد بدانید. خواهید دید که رشد شما با سرعت غیر قابل تصوری انجام میشود. اگر کسی ذاتا بد رفتار است، بد قول است یا حتی شکاک است، این به جهان بیرون مرتبط میشود و شما هرگز نباید سعی در تغییر آنرا داشته باشید. در عوض، راه حل درونی برای ارتباط با چنین چیزی در جهان بیرون را بیابید.(مرجع کامل تاثیر گذاری و جذب متافیزیکی، چطور ارتعاشات و امواج فکری قدرتمند را در جهان تولید کنید ؟)

همین اکنون شروع کنید و درون خود را بگردید. در طی روز، چندبار از رفتار اشتباه فردی دیگر، مینالید ؟ چند بار دوست دارید دیگران را تغییر دهید ؟ چندبار شرایط فعلی خود را عامل عدم موفقیت خود خوانده اید ؟ بله هرچند استفاده شما از تمام این بهانه ها مجاز است و چه بسا در برخی از موارد حرفهای شما تا حد زیادی هم درست باشد، اما تا زمانیکه بهانه های بیرونی می آورید، امکان دسترسی شما به راه حل های درونی مسدود میشود. برای خود این باور را ایجاد کنید که دنیا و مردم آن، دقیقا همینطور هستند که هستند و فقط شما مستقیما قابل تغییر هستید. در واقع این ابزارهای درونی و مهارتهای درونی شماست که میتواند هر چیزی را تغییر دهد و تحت تاثیر قرار دهد. روی همین راه حلهای بی نظیر درونی متمرکز شوید، از رشد غیر قابل تصور خود شگفت زده میشوید.(با بخش جادوگر قدرت نامحدود، بدون زحمت و فقط با گوش دادن به یک فایل صوتی، ضمیر ناخودآگاه خود را برنامه ریزی کنید)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع