شما یک آبکش هستید، و این یک فحش نیست !

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 34 ثانیه

” شما یک آبکش هستید، و زندگی و هر آنچه که میبینید و تجربه میکنید، آب…
هرچقدر هم که تلاش کنید چیزی به خود اضافه کنید، این آبکش ذاتا خالی و فقط ظرف عبور چیزهای مختلف است. هیچ چیز از من حقیقی شما یا همین آب کش، کم نمیشود و  هیچ چیز هم به آن اضافه نمیشود. شما فقط یک هوشیاری تهی هستید که ظرف عبور چیزهای مختلف میشوید… شما یک آبکش هستید ! و این یک فحش نیست…این، حقیقی ترین جمله ایست که در عمر خود درباره من واقعیتان شنیده اید و خواهید شنید…”

(قدرت نامحدود)

شما یک آبکش هستید

شاید دور از ذهن ترین چیزی که در تصورات خود، بتوانید به من حقیقیتان نسبت بدهید، یک آبکش باشد. اما چه بخواهید چه نخواهید، این نزدیک ترین چیز به حقیقت وجود شماست. شما یک ظرف تهی هستید که فقط ظرف عبور چیزهای مختلف در مسیر زندگی است. شما نمیتوانید هیچ چیز را به خود اضافه کنید یا حتی چیزی را از خود کم کنید. شما هرگز نمیتوانید با این آب کش، چیز مورد علاقه خود را از زندگی بردارید و در خود نگه دارید، چون شما ذاتا فقط یک ظرف سوراخ خالی هستید. تفاوتی نمیکند که به جمله ای که گفته شد، باور داشته باشید یا نه، چون تا زمانیکه با باوری غیر از این زندگی کنید، رنجها را تجربه خواهید کرد. رنجهایی که عاشقانه شما را به سمت حقیقت وجودتان باز میگردانند.

ثروت خود را از دست میدهید و حس میکنید چیزی از این آبکش کم شده است ! ثروتمند میشوید و خیال میکنید چیزی به این آبکش افزوده شده است !

عشق خود را پیدا میکنید و حس میکنید چیزی به این آبکش افزوده اید ! آنرا از دست میدهید و فکر میکنید چیزی از این آبکش کاسته شده است !

احساسات، افکار و هرچیز دیگری که از این آبکش عبور میکند را جدی میگیرید و فکر میکنید حقیقت وجود شما هستند ! اما حقیقی ترین حقیقت، این است که شما فقط یک آبکش هستید….

شما یک هوشیاری مطلق، مستقل و تنها هستید که چه در رویا، چه در بیداری و … فقط چیزهای مختلف و متفاوت را از خود عبور میدهد. و هیچکدام از این چیزها حقیقت ندارد. حقیقت فقط این است که یک آبکش اینجا هست که ظرف عبور چیزهای مختلف است. و هرچه راز هست، در همین آبکش است ! دقیقا در درون شما….

تمام مسیر شما تا رسیدن به آرامش مطلق و بی قید و شرط، در رسیدنتان به این جمله است که شما فقط یک آب کش هستید…و وقتی بفهمید چقدر آب کش هستید، همواره در اوج آرامش خواهید بود…آرامشی بی قید و شرط و یک سرخوشی غیر قابل توصیف…هیچ چیز ذاتا در این آب کش نمیماند، هیچ چیز هم از آن کم نمیشود. حتی هیچکس نمیتواند چیزی را به این آب کش اضافه یا از آن کم کند…. دقیقا به همین علت است که اگر این موضوع را عمیقا درک کنید، همواره در اوج آرامش خواهید بود… (فایل صوتی سابلیمینال جادوگر قدرت نامحدود برای رسیدن به آرامش مطلق و بی قید و شرط دائم)

حال که به خوبی آنچه گفته شد را فهمیدید و به درک بالاتری رسیدید، باید بگویم شما حتی آب کش هم نیستید ! اما بصورت همزمان و متناقض، همه چیز و هرچیزی هستید….شما همان صفر هستید…. صفر مطلق(0)….شکلی که فقط با یک بار پیچ و تاب خوردن(∞)، در حقیقت همان بینهایت است….صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع