در برابر آنچه نمیخواهید، مقاومت نشان ندهید

زمان لازم برای مطالعه : 43 ثانیه

این مقاله به موضوعی بسیار مهم اشاره دارد که توجه به آن بسیار پر اهمیت است و از جذب رویدادهای منفی به زندگی شما جلوگیری میکند.

در برابر آنچه نمیخواهید، مقاومت نکنید

یکی از اصلی ترین دلایلی که آنچه نمیخواهید، بیشتر وارد زندگی شما میشود، این است که در برابر آن مقاومت میکنید. شما افکار، احساسات و نگاهی به رویدادهای نامطلوبتان دارید که همه به نوعی مقاومت در برابر رخ دادن آن چیز را به نمایش میگذارند. و وقتی که در برابر چیزی مقاومت کنید، بیشتر آنرا وارد زندگی خود خواهید کرد.

همین اکنون از خود سوال کنید و بپرسید که در برابر چه چیزهایی در زندگی خود مقاومت میکنید ؟ چه چیزهایی را به شدت پس میزنید و از ورود آنها به زندگی خود ترس دارید ؟ آیا از بیماری خاصی میترسید و در افکار خود مدام نسبت به آن بیماری مقاومت میکنید ؟ آیا از بیپولی یا حتی ورشکستگی واهمه دارید ؟ آیا از پایان رابطه عشقی خود واهمه دارید ؟ آیا وقتی توسط دیگران مسخره میشوید، مقاومت میکنید ؟! اگر پاسخ این سوالات مثبت است، باید بدانید که دقیقا همین مقاومت است که باعث جذب مقادیر بیشتر از رویدادهای نامطلوب، به زندگیتان میشود.

مقاومت نداشتن، خصوصا در برابر چیزهای منفی را یاد بگیرید و تمرین کنید. باید بدانید که با هرچیز که بجنگید، آن چیز نیز با شما خواهد جنگید. آنچیز که در برابرش مقاومت میکنید، تا همیشه خواهد ماند. این، راز بزرگی است که باید به آن آگاه شوید.(کاملترین مرجع تاثیر گذاری و جذب متافیزیکی توسط ارتعاشات فکری)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%