ذخیره بار و انرژی امواج فکری در اجسام، افراد و مکانها


همانطور که برق میتواند در یک باطری ذخیره شده و بعدها مورد استفاده قرار گیرد، تحقیقات به خوبی نشان میدهند که امواج فکری و قصدهای شما میتوانند در ماده ذخیره شده و بعدها مورد استفاده قرار گیرند ! اما از این نکته چه استفاده ای میتوان کرد ؟

ذخیره انرژی فکری در ماده

تمام موادی که اطراف شما هستند، آبی که می آشامید، خودروی شما، و هر چیز دیگری که در اطرافتان میبینید و مالکش هستید، انرژی وجودی و درونی لحظه به لحظه شما را در خود ذخیره کرده و دقیقا مانند یک ذخیره کننده انرژی الکتریکی، بار دار میشوند. اگر تحقیقاتی که درمورد اثر فکر روی آب، و موارد مشابه انجام شده است را مطالعه کنید، احتمالا بیش از گذشته نسبت به اثری که با استفاده از افکار و انرژی درونی خود، بر جهان اطراف خود میگذارید، دقت خواهید داشت.

باید بدانید بدن و وجود فیزیکی شما، خودروی شما، لیوان آبی که مینوشید، پیراهن شما، ساعت مچی و حتی گوشی موبایل شما، همه و همه در ابعاد کوانتومی، تمام قصد ها و نیتهایتان را در خود ضبط کرده و اگر به عنوان مثال بصورت پیوسته حین رانندگی کردن های خود، انرژی مثبتی داشته باشید، این انرژی مثبت در سطوح کوانتومی و به شکل بسته های داده، در بخش بخش اجزای خودروی شما ذخیره شده و به سادگی میتواند باعث افزایش طول عمر خودروی شما شود. مواد اطراف شما نفهم و ناهوشیار نیستند ! بلکه اگر چنین فکری نسبت به آنها دارید، احتمالا آنها نیز همین فکر را نسبت به این طرز تفکر شما خواهند داشت ! اگر مدتی است خودرو یا وسایل شما زیاد از حد خراب میشوند، شاید زمان آن رسیده باشد که نگاهی هم به درون خود بیندازید.

همین اکنون وقت آن است که از خود سوال کنید که بصورت روزمره و ثانیه به ثانیه، در حال باردار کردن چه چیزهایی در اطراف خود هستید ؟ افکار، احساسات و انرژی درونی شما چقدر مثبت است ؟ آیا هوشیار هستید که با ذخیره انرژی های فکری در محیط زندگی، اجسام، لباسها و هر آنچه در اطرافتان است، چه بلایی به سر زندگی خود خواهید آورد ؟ وقت آن است که هرآنچه در اطراف شماست را غرق در انرژی فکری مثبت کنید. همه چیز بسیار ساده است، کافیست جسم مورد نظر را در دست گرفته(حتی در دست گرفتنش نیز اهمیتی ندارد) و برای دقایقی، بصورت پیوسته “قصد کنید” که آنچه در دست دارید را پر از انرژی مثبت کنید.  مثلا میتوانید تصور کنید که نور سفید از وجود شما وارد جسم شده و آنرا پر از انرژی مثبت میکند. اصلا مهم نیست که چطور تصویر سازی میکنید زیرا در حقیقت این قصد پیوسته شماست که اهمیت دارد.(مقاله اختصاصی متد RSC قدرت نامحدود برای ورود به سایر واقعیت های موازی و رقم زدن رویدادها)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع