مواظب الگوهای شیک، با کلاس اما دروغین رشد فردی و موفقیت باشید !

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 50 ثانیه

آیا تاکنون فکر کرده اید که الگوهای حقیقی که برای زندگی شما بسیار عالی اند چه کسانی هستند ؟ آیا دقیقا همانهایی که ظاهرا در تمام طول عمر خود فقط موفق شده اند، لباسهای شیک میپوشند و هر لحظه به شما انگیزه میدهند و سخنران انگیزشی هستند، همان الگوها و رهبران ایده آل شما برای مسیر رشدتان به عنوان یک انسان هستند ؟

مواظب الگوهای “ظاهرا مناسب” باشید

زیادند الگوهایی که این روزها سخنران انگیزشی شده اند و همایشهای بزرگ میگذارند. یک داستان زندگی زیبا از خود برای شما تعریف میکنند که در آن معمولا ابتدا سختیها وجود داشته اند اما کم کم همه چیز با قدرت اراده شان، به موفقیت تبدیل شده است(نه اینکه پس از این هرکس چنین داستانی داشت را بد بنامید !!). معمولا وقتی زندگی این افراد را نگاه کنید، در ظاهر همه چیز آنقدر تر و تمیز و بینقص به نظر میرسد که انگار این آدم کلا سختی نمیبیند و سختیهای زندگی کلا با او کاری ندارند ! بله، این روزها زیاد از این افراد میبینیم. افرادی که چون زندگیشان را رسانه ای کرده اند، باید تبدیل به یک برند بینقص شوند که فقط خوبیها در زندگیشان رخ میدهد. و این، برای کسانیکه چنین افرادی را تبدیل به الگوهای خود کرده اند، بسیار خطرناک است زیرا همه چیز را نمیبینند و قربانی فریب های رسانه ای میشوند.

الگوهای اصلی رشد شما به عنوان یک انسان، سخنرانان انگیزشی، افراد ثروتمند تاریخ، دانشمندان موفق و…نیستند. هرچند همه انسانها میتوانند از هرچیزی حتی یک حیوان، الگو بگیرند و چیزهایی را به خود اضافه کنند(از هر کسی میتوان چیزهایی یادگرفت)، اما باید بدانید الگوهای حقیقی و اصلی شما افراد کاملا متفاوتی هستند ! کسانیکه حتی فکرش را نمیکنید ! افرادی که تمام عمر خود را به دنبال تجربه مستقیم “علت بودن و حضور انسان در این جهان و این لحظه و حقیقت آن” سپری کرده و میکنند و قدرتهایی را از درون خود پرورش داده اند که تعداد انگشت شماری از انسانها در طول تاریخ، به آنها دست یافته اند. الگوهای واقعی برای زندگی شما، آنهایی نیستند که سخنران انگیزشی شده اند و به شما فقط از “توانستن ها” میگویند(دقت کنید که همین آدمها میتوانند برای بخشهای اولیه رشد شما و برای گرفتن اعتماد به نفس اولیه، عالی باشند). الگوی واقعی شما برای رشد، چه بسا یک پیرمرد زوار در رفته با سری بیمو و کچل و با یک خال خیلی بزرگ وسط کله اش، و با لباسهایی پاره !، در گوشه و کنار یک خیابان(مثلا در هند!) باشد که با اینکه میلیونها “نتوانستن” در تمام زندگی اش رخ داده است، اما کماکان سطح آرامش و عشق به دیگران و شادی و شناختش از حقیقت، از هزاران کاخ نشینی که سالهاست مطالعه ممتد دارند، بیشتر است.  فردی که قدرتهایی در درون خود دارد که تمام دانشمندان از توصیف علمی آن عاجزند و حتی پس از ۴۰ سال تحقیق روی کارهایی که میکند، هنوز نمیدانند این آدم دقیقا چطور آن کارها را میکند! دقت کنید که قرار نیست شما هم نهایتا در کنار خیابان کارتن خواب شوید یا به همان پیرمرد کچل خیابان نشین (با آن خال خیلی بزرگ وسط کله کچل اش!) تبدیل شوید !!! بلکه در این مقاله شما در حال شناخت الگوهای حقیقی و غیر رسانه ای این روزها هستید که لزوما هم ظاهر شیکی ندارند !!! آنهایی که حقیقتا الهام بخش هستند. یعنی همانها که اگر فقط بدترین رویدادها در زندگیشان رخ دهد، کور شوند، کر شوند،و…، ذره ای از آرامش درونیشان تغییر نمیکند، قابلیتهای خاص و درونی خود را رشد داده اند و متوجه حقایقی از این لحظه و حقیقت این جهان شده اند که فراتر از “این جهان و زندگی فیزیکی” است.

درنهایت اینکه دقت کنید اگر به دنبال رشد حقیقی هستید، شما نباید لزوما فقط به دنبال “یک الگو” باشید(حتی قدرت نامحدود). بلکه باید همواره به خود اعتماد داشته باشید و مسیر خود را طی کنید و در این مسیر، هر آنچه از دیگران با ارزش به نظر میرسد را به درون خود اضافه کنید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%