آیا بلایای طبیعی، زلزله یا خشکسالی میتواند به گناه مرتبط باشد ؟


یکی از اعضا سوال کردند که آیا بلایای طبیعی، خشکسالی یا زلزله ها میتوانند به گناه مرتبط باشند ؟! ظرافتی در پاسخ دهی دقیق و علمی و غیر متعصبانه به این سوال وجود دارد که خیلی ها از آن عاجز بوده اند. وقت آن است حقیقت را دریابید.

ارتباط بلایای طبیعی، زلزله و خشکسالی به گناه

وقتی چنین موضوعی مطرح میشود، مانند اکثر موضوعات جنجالی دیگر، انسانها به دو دسته تقسیم میشوند. عده ای چنین موضوعی را کاملا احمقانه میدانند و به شدت محکوم میکنند، عده دیگری نیز کاملا آنرا تایید میکنند(حتی بدون اینکه شناخت عمیقی درباره موضوع داشته باشند). در این میان حقیقت چیست !؟ قدرت نامحدود فقط با حقیقت کار دارد و تعصبی روی هیچ چیز دیگری غیر از حقیقت ندارد.

تحقیقات زیاد و جالب متنوعی انجام شده است که نشان میدهد اتمسفر و فضای ذهنی مردم یک شهر یا کشور، حقیقتا اثر گذاری سایکوکینتیک روی سایر جزییات و رویدادهای فیزیکی و طبیعی آن شهر یا کشور دارد. یعنی از آنجاییکه ذهن و ارتعاشات فکری و قصد انسانها قدرت اثر گذاری روی ماده دارد و این موضوع در تحقیقات متعدد، به خوبی به اثبات رسیده است، بنابر این فضای ذهنی و بصورت دقیق تر، قصد های پیوسته و مداوم مردم یک شهر حتی میتواند بر روی پدیده های طبیعی، کاملا اثر گذاری داشته باشد(صبر کنید و باقی مقاله را بخوانید !). پس تا اینجا کسانیکه به سرعت اثر گذاری رفتارها و قصد ها و نیت مردم یک شهر یا کشور، بر پدیده های جوی را شدیدا رد میکنند، چیزی را ندیده اند و چیزی از چشمهای آنها پنهان مانده است که نیازمند مطالعات و افزایش هوشیاری بیشتر آنهاست.

اما چیزی که باید با صراحت گفت و از چشم خیلیها پنهان باقی مانده و به نوعی از آن سو استفاده شده، این است که بین حس گناه و گناه، تفاوت وجود دارد. چیزی که میتواند باعث بروز بدترین رویدادهای طبیعی و غیر طبیعی بر سر انسانها شود، داشتن انرژی منفی مانند “حس گناه در میان مردم یک منطقه” است، نه گناه. گناه چیزی است که چه بسا در فرهنگها یا ادیان و مکاتب مختلف متفاوت باشد و به نوعی قرار دادی است اما حس گناه، چیزی است که پایین ترین سطح انرژی متافیزیکی را دارد و اگر مردم یک شهر یا حتی یک فرد، برای مدتی حس گناه را در وجود خود حفظ کند، رویدادهای بسیار بدی را جذب زندگی خود خواهد کرد. البته باید تذکر جدی داد که مواظب باشید که از این جمله، برداشت سودجویانه نشود(مثلا بگویید خب پس آدم کشتن آزاد است چون قدرت نامحدود آنرا گفته است !!! بدیهی است که چنین برداشت و سو استفاده ای، کاملا نامرتبط و مردود و دور از مسیر حقیقت است).

بزرگترین جنایت، این است که به مردم یک شهر یا کشور یا… ، به هر دلیلی و به خاطر هر اشتباهی که کرده اند، حس گناه داده شود. این گناه حتی از خود آن چیزی که گناه بنامید، بزرگتر است. در حقیقت حتی اگر از نگاه ادیان مختلف نگاه کنید، جنایت بزرگتر این است که مثلا، اینهمه تاکید بر بخشنده و مهربان بودن خدا در تمام ادیان از یاد برود و ذهن و بند بند وجود مردم پر از حس گناه و حس بی ارزش بودن شود(که دقیقا همین مورد، نه تنها جنایات را کمتر نمیکند بلکه انجام آنها را جذاب تر و بیشتر میکند). پس این جمله که گناه باعث بلای طبیعی میشود کاملا مردود است(از این جمله سو استفاده نشود که از این پس شیطنت کنید 🙂 !!!) اما حس گناه، قطعا از دیدگاه متافیزیکی، باعث رویدادهای بدی برای جامعه میتواند بشود. عشق بی پایان به تک تک شما قدرت نامحدودیهای عزیزصفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع