طالع بینی و شخصیت انسانها، آیا فقط 12 نوع مرد یا زن روی کره زمین داریم ؟!


احتمالا طالع بینی های مختلفی را دیده اید و حتی از تحلیل های شوکه کننده برخی از آنها تعجب زده شده اید. اما آیا حقیقتا، فقط 12 نوع مرد یا زن در سطح کره زمین داریم ؟!

طالع بینی و صحت آن، آیا طالع بینی حقیقت دارد ؟

اولین چیزی که باید بدانید این است که همه آفرینش به هم متصل است. بنابر این هرچیزی به دیگری ربط دارد و حتی طبیعت و گردش ماهها و…نیز میتواند روی شما اثر داشته باشد و شما را ذاتا مستعد چیزی کند(و حتی شما و وضعیت انسانها روی طبیعت و جهان بیرون اثر دارد چون ذاتا یکی هستید). در این راستا علوم مختلفی وجود دارند که میتوانند این موارد را به شما بگویند. البته آگاه هستید که باید خرافات و مطالب بی پایه و اساس را از علم آن مجزا دانست، زیرا در حال حاضر بسیاری از مطالبی که در سایتها میبینید، فقط نوع خاصی از نوشتن است که به Cold Reading یا Conversational Hypnosis معروف است و نوشته های آن به گونه ایست که هرکس آنرا بخواند، حس میکند مطالب نوشته شده، نزدیکی زیادی با شخصیت او دارد. در حقیقت انسانهای عادی آنقدر از درون خود ناآگاهند(بیش از 99 درصد نا آگاه) که حواسشان نیست چه خصوصیاتی دارند و به همین علت اگر کسی با ادبیات خاصی اینها را بیان کند، شما حین خواندن، آن خصوصیات را در درون خود میابید و در نتیجه مطلب مذکور را تایید میکنید. اینکه این ادبیات و این سبک از نوشتن دقیقا چه میکند و چه تکنیکهایی دارد که اینقدر برای شما قابل باور میرسد موضوع دیگری است که خارج از حوصله این مقاله است. اما بصورت خلاصه، حتی میتوان با شرکت دادن شما در یک کلاس یک ساعته، شما را به یک فالگیر و رمال حرفه ای که مسلط به این نوع ادبیات است تبدیل کرد برای اینکه پول مردم بیچاره را غارت کنید !!! و متاسفانه این کاری است که در اکثر جاها انجام میشود.

لازم به ذکر است که هرگز از یاد نبرید که قطعا اینطور نیست که فقط 12 نوع مرد یا زن در سطح جهان داشته باشیم و انسانها به سادگی میتوانند تغییر یابند ! اگر شما میدانستید ذاتا چه هستید، هرگز حتی تردیدی نمیکردید که میتوانید عوض شوید یا خیر !؟ از دیدگاه قدرت نامحدود هیچ انسانی شخصیت خاصی ندارد ! انسانها ذاتا یک هوشیاری بدون شکل و فرم هستند و مفهوم شخصیت، چیزی نیست جز چسبیدن به یکسری طرز فکر ها و نگاهها و باورهای محدود. که آنها هم تماما قابل تغییرند.

از زمانیکه در مسیر رشد بیفتید، خواهید توانست خود را به گونه ای تغییر بدهید، که اکنون حتی خوابش را نیز نمیبینید. وقتی متوجه شوید شما ذاتا چه هستید و از اصرار داشتن بر آنچه تصور میکنید هستید دست بکشید، شما خود را با سرعتی تغییر خواهید داد که هر هفته، آنقدر متفاوت میشوید که آدم هفته قبل(گذشته خودتان) را نخواهید شناخت !!! این قدرتی است که با رشد شما شکوفا میشود.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع