معشوق خود را در عالم مکاشفه دیدم، پرسیدم کیستی ؟! گفت خودِ تو !


حقیقت جالبی را درباره معشوق خود خواهید شنید…بله دقیقا منظورم همانکس است که در همین لحظه به شدت دلتنگش هستید…!

پرسیدم کیستی، گفت : خودِ تو !

مردمی که سالهاست تمرین کرده اند خود را از جهان مجزا ببینند و هر روز هزاران بار از درون و با زبان حرف بزنند و از “من، تو، او، ما، شما، ایشان و اینجا و آنجا” ها استفاده کنند، به شدت در توهم وجود جدایی در جهان هستند و یقین دارند که از باقی جهان جدا هستند. به خاطر جدایی ها دلتنگ میشوند، و به خاطر رسیدن هایشان خوشحال میشوند ! عاشق میشوند، متنفر میشوند، عشقشان را از دست میدهند و دلگیر میشوند و… . حال آنکه وقتی به حقیقت دست پیدا میکنید و همه چیز را از سطح هوشیاری بالاتر میبینید، واقعا دلتان به حال همه میسوزد و دوست دارید عاشقانه به آنها نیز کمک کنید زیرا در حال زندگی در یک توهم بسیار قوی هستند که خیلی هم واقعی به نظر میرسد و هر کسی نمیتواند از آن نجات پیدا کند. مردم، در سطح هوشیاری عادی خود که حاصل مسیر و آموزشهای عادی و رایج جامعه است، نمیتوانند ببینند و حتی تصور نمیکنند که در پشت صحنه حقیقت، تمام زندگیشان، “فقط و فقط و فقط و فقط” ارتباط خودشان با خودشان است…تمام زندگی شما، فقط و فقط ارتباط بخشهای کودکانه و بسیار محدود خودآگاه شما(همین تصوری که از “من” خود دارید)، با بخشهای عظیم و بی پایان ناخودآگاه و فراتر شماست ! شما از ناخودآگاه و از سطوح عمیق تر وجود خود رویدادها را تولید میکنید و در مقابل چشمان خودآگاه خود ظاهر میکنید…اما مردم عادی فکر میکنند چیزی از بیرون در حال نازل شدن بر سرشان است!!!! بیدار شوید از این خواب !!! همه چیز فقط خودِ شما هستید…

بعضی وقتها برای من نیز بسیار سخت است که از چیزی حرف زده شود که ذاتا با ابزار کلام و زبان قابل مطرح شدن نیست اما به هر حال وظیفه دارم تا جایی که میشود حقایق را به شما نشان دهم… معشوقی که برای آن میمیرید یا به شدت دلتنگش هستید، در پشت پرده این جهان و در حقیقت، فقط ظهور خودتان در مقابل خودتان هستید… پشت پرده جهان، همه یکی هستیم…آنچه در بیرون خود و در تمام زندگی خود با آن مواجه میشوید، فقط و فقط خودتانید…فقط و فقط و فقط خودتان هستید…شما همه چیز هستید…همه چیز همینجا و در وجود و هوشیاری شما و در همین لحظه است…شما بینهایت هستید…کافیست به حقیقت آگاه شوید….آنگاه منظور این جمله را خواهید فهمید : “معشوق خود را در عالم مکاشفه و چون حقیقت برایم روشن شد، دیدم، پرسیدم کیستی ؟! گفت خودِ تو !”صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع