بزرگترین دروغگویی که تابحال آنرا شناسایی نکرده اید !

زمان لازم برای مطالعه : 55 ثانیه

به نظر شما بیشترین دروغها را از چه کسی شنیده‌اید ؟

باز هم صدای درون، من دروغین یا Ego !

در این مقاله دروغ گویی حرفه‌ای برای شما معرفی میشود تا دیگر فریبش را نخورید ! دروغ‌گویی که در تمام عمرتان به شما آسیب زده و از چوپان دروغگو هم دروغگو تر است ! اشتباه نکنید، این دروغگو هیچ‌کدام از دوستان و اطرافیان شما نیست. بلکه دقیقاً در درون شماست و نامش منِ دروغین یا همان Ego است. همین صدایی که مدام از درون حرف میزند و تمام مشکلات جهان از آن نشات میگیرد و شما نیز تا زمانیکه به بلاهایی که بر سرتان می آورد آگاه نشده باشید، کماکان فریبش را خواهید خورد !

جملاتی مانند : ” تا فلان زمان به فلان هدف میرسم ” ، “من دیگر آن کار را نمیکنم” ، ” از فردا رژیم میگیرم” ، ” من باید این رابطه را سریعا تمام کنم “، ” من باید سریعتر تصمیم گیری کنم “، و هر جمله دیگری که از درون میگویید، همه از همین Ego نشات میگیرد. جملاتی که عملا شما را سر کار میگذارند و اگر برای مدتی نظاره گر آنها باشید، خواهید دید که چطور شما را بازی میدهند و حتی قدمی نیز شما را جلوتر نمیبرند. فقط شما را به دور خودتان میچرخانند و نهایتا هم به جای اول باز میگردانند.

تا زمانیکه به وضعیت عمل و اراده، بدون “فکر” نرسیده اید، مانند اکثریت مردم گرفتار این چوپان دروغگو هستید و قدرت و اراده حقیقی خود را نخواهید یافت. تمارینی مثل مدیتیشن میتوانند به شما این آگاهی را بدهند که شما این صدا نیستید ! بلکه شما مرحله ای فراتر از آن، و به عبارتی شنونده این صدا هستید. هرچقدر با آن بخش عمیق تر بیشتر در ارتباط باشید، قدرت اراده شما نیز فراتر خواهد رفت و گرفتار در بازیهای بسیار متنوع این صدای درونی و من دروغینتان نخواهید شد. اگر تا کنون به این نکته توجه نکرده اید، این مقاله گام بسیار بزرگی در جهت رشد شما به سطوح بالاتر هوشیاری خواهد بود.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%