فقط کافیست عشق و اشتیاق خود را در هر لحظه دنبال کنید

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 19 ثانیه

یک راه ساده که میتوانید آنرا برای تمام زندگیتان مورد استفاده قرار داده و در تمام ابعاد رشد کنید، این است که در هر لحظه، آنکاری که به آن عشق و اشتیاق دارید را انجام دهید. همین ! عشق و اشتیاق شما را به مراحل بالاتر رشد خواهد رساند.

دنبال کردن اشتیاق و عشق در هر لحظه، راه میانبر است

سطح انرژی عشق و اشتیاق آنقدر پر اهمیت است که حتی اگر آنرا به تنها نکته و اصل در تمام زندگی خود تبدیل کنید، اشتباه نکرده اید و به سمت سطوح هوشیاری و رشد بالاتر حرکت خواهید کرد.

اصولا انسانها دو مسیر رایج را برای انگیزه های روزمره خود پیش میگیرند. یکی دوری از رنج و درد و سختی و دیگری حرکت به سمت عشق و حس خوب و انگیزه گرفتن به علت چیزهای مثبت. هر دوی این انتخابها کاملا مجاز و برای شما ممکن هستند اما به هر حال هرکدام نتایج متناظر با خود را برای شما خواهند داشت. اگر به زندگی روزمره خود دقت کنید، خواهید دید بسیاری از انگیزه های فعلی شما برای انجام کارها و تصمیم گیری ها، دقیقا به علت دوری از رنج صورت میپذیرد. یعنی مثلا به این علت که فلان نشود، من باید تلاش کنم. به این علت که بیمار نشوم، باید فلان غذا را بخورم. این در حالیست که انگیزه گرفتن به خاطر دوری از درد و رنج، بخش بزرگی از انرژی درونی شما را کاملا تلف کرده و همواره اثرات مخرب نیز به بار می آورد(حتی اگر ظاهرا بسیار موثر به نظر برسد).

روشی ساده ولی بسیار عمیق و قوی که میتوانید آنرا در زندگی خود به کار ببرید، این است که شما قادرید با یک تغییر مختصر در زاویه دیدتان، به جای انگیزه گرفتن به خاطر دوری از رنج، انگیزه ها و افکارتان را به سمت قطب مقابل، یعنی عشق، احساسات مثبت و انگیزه های سازنده حرکت دهید. اگر دقت کنید، متوجه خواهید شد که برای همه انگیزه هایی که پیش از این به خاطر دوری از رنج میگرفته اید، قطب مقابل آن نیز وجود دارد به این شکل که همان چیز را، به خاطر انگیزه ای مثبت انجام دهید. مثلا به جای اینکه از ترس فقر کار کنید، به خاطر حس عالی فراوانی و ثروت حرکت کنید و در هر لحظه از زندگی خود، فراوانی را ببینید و حس کنید(هرچند کوچک). دقت کنید که این تکنیک، در چند جمله برای شما آموزش داده شد ولی عمق آن و کیفیت اجرای آن توسط شما، همانطور که در مقاله دیگری گفته شد، میتواند بینهایت بهتر و دقیق تر باشد و اکنون وقت آن است که آنچه یاد گرفتید را لحظه به لحظه و در تک تک بخشهای درونی، افکار و نگرشها و باورهای خود پیاده سازی کنید. وگرنه روخوانی کردن این مقاله یا مقالات دیگر، فقط ۱ درصد کار است. ۹۹ درصد کار باید در درون شما و توسط خودتان انجام شود.

 

 صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%