اوج نظم برای یک ناظر با هوشیاری و زاویه دید محدود، بسیار تصادفی و آشوبناک نمود میکند

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 1 ثانیه

” اوج نظم در بی نظمی مطلق است. “

نظم مطلق و همه جانبه در خلقت، برای ذهن شما، فقط بصورت آشوب به نظر خواهد رسید

دوباره میرسیم به موضوعی که در مقاله های دیگری نیز به آن اشاره شده است. و آن اینکه مردم متصورند نظم یک چیز است و در قطب مقابل آن، بی نظمی و آشوب قرار میگیرد. حال آنکه همین عادت به خوب و بد دیدن، و دو قطبی دیدن چیزهاست که شما را در هوشیاری پایین قرار میدهد و از حقیقت دور میکند، زیرا در حقیقت همه دو قطبی ها در خلقت، از یک باتری واحد نشات میگیرند !

خیلی ها فکر میکنند اوج نظم در خلقت، بصورت یک گل با نسبت ریاضی و عددی مشخص(مثلا با نسبت عدد نپر یا همان e=2.718) یا مواردی از این دست نمود پیدا کرده است و از یافتن اینگونه نظم ها در میان آشوبی که در بخشهای مختلف زندگی روزمره خود میبینند و علتی برایش نمیابند، بسیار خوشحال میشوند و آنرا میستایند. این در حالیست که بزرگترین نظمی که در زندگی شما وجود دارد و از دیدن آن غافل شده اید، بی نظمی هاست ! بی نظمی هایی که در اصل، از اوج ارتباط و هماهنگی میان تمام بخشها(مثلا افکارتان و رویدادها) نشات میگیرند.

 باید آگاه باشید که به عنوان یک ناظر از زاویه دیدی محدود و کوچک که ذهن و وجودتان بصورت عادی برایتان ایجاد میکند، اوج نظم و اوج ارتباطات میان همه بخشهای زندگیتان، فقط میتواند بصورت بینظمی دیده شود نه بصورت نظم ! به توپ بیلیاردی توجه کنید که به یکباره به سمت هزاران توپ دیگر شلیک شود. در اینصورت با وجود اینکه قوانین فیزیک میان توپها و همه اجزا حاکم است، اما از دید شما، تنها چیزی که دیده میشود، فقط یک آشوب است. تمام حرف این مقاله این است که اگر به محدودیتهای زاویه دید و تحلیهای ذهنی خود آگاه شوید، خواهید دید که عمیق ترین نظم و هدفمندی حاکم بر آفرینش و زندگیتان را، باید در بینظمیهای آن بگردید. زیرا همه چیز آنقدر به هم مرتبط و دقیق پیش میرود که نمود خارجی آن برای مغز و ذهن محدود انسان، آشوب محض به نظر می آید. این نکته مهمیست که باید به آن توجه کنید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع