کلید گم شده آرامش مطلق، در رها کردن هر هویت و فکر است

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 22 ثانیه

تقریبا همه انسانها به شکلهای مختلف به دنبال آرامشند، اما چون راهش را نمیدانند معمولا تا انتهای عمر در دنبال کردن آن، عمر خود را تلف میکنند و نهایتا هم به جایی نمیرسند. اما به راستی شاه کلید آرامش مطلق چیست ؟! اصلا آیا واقعا چنین چیزی ممکن است ؟

شاه کلید آرامش مطلق

در مسیر یافتن شاه کلید آرامش مطلق و دائم، عده ای به دنبال روشهای عجیب و پیچیده میروند، عده ای به طرز فکر ها و باورهای خاص پناه می آورند، برخیها نیز سعی دارند با تلاش بیشتر و جلوگیری از رویدادهای بد در زندگیشان، همواره در بهترین حال درونی باشند. در این میان، گروه آخر که از همان اول بازی را میبازند و وارد یک دویدن بی پایان میشوند، زیرا هر چقدر هم که تلاش و کوشش کنند، زندگی همواره چالش هایی را به آنها ارائه میدارد و بدین ترتیب هر کسی را به رشد دعوت میکند. پناه آوردن به باورها یا برخی طرز فکر ها نیز میتواند بهتر از دیگری باشد و برای مدتی آرامش بیشتری را به شما هدیه کند، اما کماکان راه حل همیشگی و قدرتمندی نیست و کماکان برای شما نقاط ضعف درونی باقی میگذارد.

پس در میان اینهمه روش و باور و طرز فکر و سبک زندگی، راز و شاه کلید آرامش مطلق چیست و کجاست ؟ پاسخ بسیار ساده است : شما رنج میکشید و آرامش درونی ندارید، زیرا یک “هویت” دارید و همواره برای این هویت جنگیده اید. و تازمانیکه یک هویت محدود با چهارچوبهایی خاص و یک شخصیت داشته باشید، نقطه ضعف نیز خواهید داشت. راز دستیابی به آرامش دائم و همیشگی، دقیقا این است که هویت داشتن را رها کنید و هر کاری که این هویت را تقویت میکند را نیز متوقف کنید. وقتی فکر میکنید و به تحلیلهای خود باور دارید، وقتی به نظرات ذهنی و ایده های خود باور دارید و درباره آینده خود با یقین و اعتماد به نفس حرف میزنید، وقتی چیزهایی را دوست دارید و چیزهایی را دوست ندارید و مدام این جملات را تکرار میکنید، همین هاست که یک هویت محدود برای شما شکل داده و بدین ترتیب بعدها دقیقا همان هویت، نقطه ضعف شما دربرابر رویدادهای خارجی و عامل رنجهایتان میشود و خطرهای بیرونی نیز دقیقا این هویت خودساخته و دروغین را تهدید خواهد کرد. بنابر این همانطور که میبینید، راز و شاه کلید آرامش مطلق، یک طرز فکر یا یک سبک زندگی خاص نیست ! بلکه رها کردن هر فکر، ایده و هر شخصیت و هویت درونی است که برای خود ساخته اید و همواره میسازید. و در اینصورت خواهید دید نه تنها چیزی را از دست نداده اید، بلکه هویتی عمیق تر و حقیقی تر را در وجود خود یافته اید که ذاتا و در اصل و از ابتدا نیز همان بوده اید و هستید و خواهید بود ! چون شما ذاتا بی هویت، و یا به عبارت دقیق تر، یک وجود و هویت واحدید(و نه مجزا از دیگر چیزها و دیگر افراد).صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع