برای تحولات بزرگتر در سال جدید، ساکن تر، ناظر تر و ساکت تر شوید

زمان لازم برای مطالعه : 55 ثانیه

خیلیها سوال کردند که برای سال جدید، چطور میشود سریعتر از همیشه مراحل رشد در تمام ابعاد را طی کرد ؟ پاسخ، همان اصل اساسی یعنی افزایش هوشیاری است. البته اینبار، جدیتر و پیوسته تر از همیشه !

ساکت تر، ساکن تر، و ناظر تر شوید

هر لحظه که در حال فکر کردن، حرف زدن، تلاش کردن یا انجام کاری هستید، در حقیقت میلیونها الگوی ناخودآگاه که در گذر بزرگ شدن شما و توسط اطرافیان یا محیط یا… در ذهنتان ذخیره شده اند، بدون آگاهی شما زندگیتان را به دست گرفته و نتایجی را برایتان خلق میکنند(نتایجی نامطلوب یا کمتر از چیزی که در حقیقت لایق و قادر به آن هستید). در حقیقت حتی وقتی راه میروید، حتی وقتی فکر میکنید یا هر کار دیگری که انجام دهید، مجموعه ای از برنامه های ذهنی هستند که کنترل شما را به دست گرفته و عملا زندگیتان را همانها پیش میبرند و عواقب متناظر با خود را برایتان خلق میکنند. جالب اینجاست که این برنامه ها لزوما توسط شما و به اختیار انتخاب نشده اند، بلکه حجم بسیار زیادی از آنها کاملا بدون اختیار شما و مانند یک ویروس ذهنی، از اطرافیان و محیط و… در سالهای عمرتان، روی ذهنتان نصب شده اند.

حال اگر قصد دارید برای سال جدید با سرعت بیشتری تغییر ایجاد کنید، باید کم کم تمرین کنید که با تمارینی مثل مدیتیشن، بیشتر از همیشه ساکن شوید، بیشتر از همیشه ساکت شوید، و بیشتر از همیشه ناظر شوید. مانند یک مدیر و رییس یک شرکت، ناظری دقیق باشید. نه اینکه مثل یک کارگر خودتان فقط در حال تلاش و جان کندن و انجام کاری باشید. حضور بدون فکر و نظاره گر شدن را بیشتر تمرین کنید و ثانیه به ثانیه را با حضور در لحظه طی کنید. زیرا نظاره گر شدن و خوب دیدن است که به شما کمک میکند برنامه های ناخودآگاه ذهن خود را تحت کنترل در آورده و به آنها جهت مطلوبی که مد نظرتان است را بدهید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع