قدرت بینهایت فعل “به نظر میرسد!”، جهشی یکباره در مسیر رشد به سمت عمق حقیقت این جهان

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 16 ثانیه

با مدتی هم کلام شدن با افرادی که در آغاز مسیر رشد هستند، چیزی که بسیار نا امید کننده “به نظر میرسد”، این است که آنها کاملا چیزی که در لحظات و وقایع زندگیشان میگذرد را باور کرده و با این کار، در حقیقت خود را در واقعیت فعلی زندگیشان بیشتر و بیشتر گیر می اندازند , و امکان تحول و رشد زندگیشان را از خود میگیرند. در واقع میتوان گفت اساسی ترین شاه کلید ارزشمند تفاوت، میان یک فرد در سطح بالای رشد، و فردی در گامهای ابتدایی رشد، در فعلی ساده خلاصه میشود. و آن فعل، “به نظر میرسد” است !

کلمه ای جادویی به نام به نظر میرسد !

یک فرد معمولی که در ساختار عادی جوامع رشد کرده و زندگی میکند، هر آنچه تجربه و حس میکند و شرایط فعلی زندگی اش را حقیقت مطلق دانسته، و به همین علت با هر رویداد یا حسی، به شدت متاثر میشود. وقتی شکست میخورد، واقعا باور میکند که شکست خورده، وقتی چیزی را از دست میدهد، واقعا باور میکند که چیزی از دست رفته، وقتی رابطه عشقی اش خراب میشود، واقعا باور میکند که دیگر کسی مانند او را نخواهد یافت، وقتی حس بدی دارد، واقعا باور دارد که چیز بدی هست و این حس بد هم حقیقت دارد، و هر چیز دیگری هم که در درونش رخ میدهد، به سادگی تمام آنرا باور میکند.

در این میان، شاه کلید زندگی در این جهان، فعل “به نظر میرسد” یا به زبان انگلیسی “Seems” است. بسیار جالب است که این فعل، با بنیادی ترین ساختار آفرینش و خودِ ذاتِ بودن در این لحظه، همراستاست و فعلی است که حاکی از اعماقِ حقیقت پشت پرده این جهان است. یک فرد رشد یافته، به این علت همواره در اوج آرامش است که متوجه شده هر آنچه از درون خود، حس، تجربه، تحلیل یا قضاوت میکند(مثلا در مورد شرایط فعلی زندگی اش یا آینده یا…)، حقیقت مطلق نیست ! بلکه فقط آنطور “به نظر میرسد!”. و شاید اساسی ترین کاری که در مسیر رشد باید انجام دهید، دقیقا همین است که عمق حقیقت این فعل در مسیر زندگی خود را بیابید. وقتی حس میکنید دنیا به آخر رسیده و بسیار ناراحتید، حقیقت این نیست ! بلکه فقط برای شما اینطور به نظر میرسد ! و نکته اینجاست که در مراحل ابتدایی رشد، افراد نمیتوانند این را درک کنند، تا اینکه پس از مدتی رشد و مطالعه و …تازه متوجه میشوند که چطور خود را در واقعیت هایی گیر می انداختند ! در یک کلام، شاه کلید در فعل “به نظر میرسد” است. احساسات و تحلیلها و افکار و قضاوتهای خود درباره زندگیتان یا چیزهای مختلف را باور نکنید زیرا حقیقت ندارند و فقط ساخته ذهن شما هستند. این، شاه کلید بزرگترین تحولات و تغییرات است.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع