آیا فقط مدیتیشن و حضور در لحظه برای حل تمام مشکلات درونی و بیرونی کافیست ؟


اگر کسی اصرار داشته باشد فقط یک شاه کلید دریافت کند که تمامی مشکلات درونی و بیرونی را حل میکند، مدیتیشن و تمرین حضور در لحظه و بی فکری را به او معرفی میشود. با این وجود آیا فقط مدیتیشن به تنهایی، سریعترین و بهترین راه رشد برای یک فرد نرمال در جامعه است ؟ تجربه نشان میدهد که پاسخ منفی است.

افزایش دانش و معلومات نیز علاوه بر مدیتیشن نیاز است

فردی را تصور کنید که در طی روز ثبات احساسی ندارد، عصبانی میشود، نگران است، استرس میگیرد، افکار مزاحم به ذهن او حمله میکنند و… . قطعا همینطور است که اگر این فرد، برای مدتی حضور بی فکر در لحظه را تمرین کرده و فقط محو حضور در همین لحظه شود، کم کم به وجودی آرام و زلال و رشد یافته تبدیل خواهد شد. با این وجود تجربه نشان میدهد برای فردی که میخواهد از صفر شروع کند، فقط مدیتیشن کافی نیست !

نکته اینجاست که علاوه بر مدیتیشن، شما نیاز به معلومات دارید ! بخش بزرگی از ناآرامی های درونی شما، دقیقا به این بازمیگردد که شما مهارت و معلومات کافی برای پاسخگویی به تردید ها و نگرانی های درونیتان در مسیر زندگی را ندارید. در واقع مثلا فردی که مدام نگران میشود، در اصل پاسخ قانع کننده ای را برای دغدغه های ذهن ناخودآگاهش ندارد و به همین علت در برابر افکار و نگرانیهای ذهنی عاجز شده و در نتیجه احساسات منفی تمام وجود او را در برمیگرند. بنابر این بسیار مهم است که همزمان با تمارینی مثل مدیتیشن که انجام میدهید، دانش و معلومات خود را نیز افزایش دهید. در حقیقت هرچند افزایش دانش و معلومات لزوما باعث افزایش حضور در لحظه نمیشود، اما اگر دانش و معلومات کارآمد و ارزشمندی را بدست آورید، حتی حضور در لحظه شما بیشتر شده و ذهن و احساسات آرام و استوار تری خواهید داشت. به همین علت است که توصیه قطعی میشود همراهی منظم با مقالات صوتی و متنی رایگان قدرت نامحدود که اکنون به حدود 900 مقاله رسیده اند را از یاد نبرید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع