بیکاری یک دروغ بزرگ است ! بیکاری هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت، اما نبود تخصص و قادر نبودن در ارائه ارزشی کارآمد به دیگران همواره هست و نام دیگرش بیکاری است!

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 40 ثانیه

بیچاره مردم ! که در مسیر رشد خود، از رسانه ها و اخبار گرفته، تا از دهان اطرافیان، دائم درباره غولی به نام بیکاری میشنوند تا اینکه واقعا باور میکنند که بیکاری مشکلی است که ظاهرا در فلان کشور فلان درصد، و در کشوری دیگر فلان درصد است!!!! بد نیست کمی درباره این غول توهمی صحبت کنیم !

بیکاری چیست !؟ از قدرت نامحدود بشنوید

بیکاری عبارت است از عدم امکان ارائه ارزشی کارآمد به دیگران و نداشتن مهارتها و تخصص های ارزشمند. بیچاره مردمی که چشم باز میکنند و کسانی را میبینند که گویا مخترع کلی چیز بوده اند اما جامعه و کشور به آنها توجه نکرده ! بیچاره مردمی که دائم در رسانه ها از آمار بیکاری میشوند. بیچاره مردمی که همه اینها را میشنوند و میشنوند و نهایتا واقعا باور میکنند که گویی بیکاری واقعا وجود دارد و در هر کشور نیز درصد خاص خود را دارد.

پول چیزی نیست جز معادلی برای “میزان ارزش کارآمد” و معیاری برای میزان تخصص و مهارت یک فرد(تخصص و مهارتی که برای دیگران کارآمد است نه لزوما هر تخصصی !). بر این اساس باید کاملا آگاه شوید بیکاری عملا غیر ممکن است. بیکاری هرگز وجود نداشته، اما عدم تخصص و مهارت کافی یا ناتوانی در تولید ارزشی “کارآمد برای دیگران” همواره وجود دارد که نامش به اشتباه بیکاری گذاشته میشود! در این میان، برخی ها مثلا به ذهنشان میرسد که یک دلال، چه مهارت یا چه تخصصی دارد و چه سودی برای دیگران دارد که سود میبرد !؟ و این سوال خودش نشان میدهد چقدر به نیازهای مردم ناآگاهید. اگر نیازی نبود، دلال حتی یک فروش هم نمیداشت. بنابراین حتی یک دلال هم از نگاهی دیگر، تخصصهایی داشته و رفع نیازهایی از دیگران را به نوعی به عهده دارد ! وگرنه اصلا یک روز هم کارش ادامه پیدا نمیکرد و زمین میخورد ! زیرا پول ذاتا همینطور کار میکند !

مخترعین زیادی داریم که مستند درست میکنند که کشور از آنها حمایت نکرده و به همین علت الان بدبخت شده اند و مثلا مسافر کشی میکنند یا… . اما حقیقت این است که اگر اصل و نحوه عملکرد و چرخش پول را بدانید، آگاه خواهید شد که عملا غیر ممکن است کسی بیکار باشد، مگر اینکه ارزش “کارآمدی” برای دیگران تولید نکرده باشد یا اینکه تخصص و مهارت ارزشمند و سودمندی در خود ایجاد نکرده باشد. دقت کنید که یک فرد میتواند خودش را بکشد و کلی تلاش کند و چیز عالی نیز بسازد و تولید کند. اما تا زمانیکه این چیز برای دیگران در آن لحظه و آن زمان، ارزشمند و کارآمد نباشد، کسی به دنبالش نخواهد آمد. و اگر واقعا مفید باشد، مطمئن باشید پاشنه در شما را از جا خواهند کند و دائما به شما پیشنهاد مالی خواهند داد چون چیز ارزشمندی به دست دارید ! نکته دیگر اینکه حتی اگر مخترعی چیز بسیار ارزشمندی تولید کند، اما این چیز، منافع فعلی عده ای دیگر، مثل شرکتهای بزرگتر فعال در آن زمینه را تهدیدی کند، واضح است که چون این ارزش منافع عده ای دیگر را تخریب میکند، ذاتا ثروت ساز نمیشود و همه با فراگیر شدن آن میجنگند ! یا اینکه مثلا آن فرد باید از کانال قدرتمند دیگری به تجاری سازی آن ایده بپردازد. بنابر این تمام این ادعاهایی که میگویند کار نیست و بیکاری هست بزرگترین دروغی است که گوش مفت خود را به شنیدن آن اختصاص داده اید. کار همیشه هست. تخصص خود را در زمینه های کارآمد برای دیگران بالا ببرید و خدمت ارزشمند ارائه دهید و مطمئن باشید که غیر ممکن است یک ثانیه بیکار شوید !صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع