برای آرام کردن زمان، ادراکات را بسیار عمیق، سریع و متمرکز کنید

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 27 ثانیه

زمان یک مفهوم کاملا نسبی است و حقیقتی مطلق و غیر قابل دستکاری نیست ! اینطور نیست که شما در زمان گیر افتاده باشید، بلکه زمان در اسارت روح و هوشیاری شماست و در درون آن رخ میدهد.

آرام کردن زمان

روح و اصل ذات شما، خارج از زمان کار میکند و این موضوع را حتی عموم و افراد معمولی در جامعه، در زندگی خود زیاد تجربه کرده اند. در گذر عمر این فقط شما و وجوتان(به اصطلاح رایج روح) و حس درونیتان از “من” خود است که در گذر سالها ثابت میماند وگرنه حتی بدن و افکار و انسانهای اطرافتان و صداها و اشیا و…همه و همه عوض میشوند که این ملموس تر میکند که وجود شما(ثابت) بر زمان(متغیر) غلبه دارد. همه این تجربه را داشته اند که مثلا زمانی حس میکنند انگار زمان زود میگذرد، زمانی دیگر انگار زمان دیر میگذرد، زمانی دیگر میخوابند و به یک چشم به هم زدن صبح میشود و… . همه اینها مثالهایی هستند که درک این موضوع را ملموس میکند که زمان لزوما یک چیز مشخص با سرعت گذری مشخص نیست. بلکه زمان نیز توسط ذهن و وجود شما شبیه سازی میشود. تا این حد که اگر نبودید دیگر زمان و حتی چیزهای دیگر معنایی نداشتند.

با وجود تمام مزایایی که در سرعت به نظر میرسد، بصورت همزمان تمام مشکلاتی که در زندگی برای خود خلق میکنید نیز از سرعت پدید می آید زیرا افراد وقتی سریع میشوند، هوشیاری را نیز از یاد میبرند. و جالب است که اوج سرعت حقیقی، در اوج سکون رخ میدهد ! زیرا وقتی در سکون مطلق هستید میتوانید پر سرعت ترین و کوتاهترین راهها را ببینید، راههای انحرافی و ناکارآمد و اضافی را به سادگی کنار بگذارید، و علاوه بر این، وقتی در اوج سکون، اوج تمرکز و اوج دقت قرار بگیرید، شما عملا زمان را برای خود آرام میکنید. ورزشکارانی که این کار را تمرین میکنند، عملا زمان را متوقف کرده و حتی فراتر از سنسورهای حسی خود عمل میکنند و انگار زمان را کاملا برای خود متوقف کرده اند.

دقت کرده اید زمانهایی که عجله دارید انگار زمان با سرعت نور میگذرد ؟ زیرا با عجله کردن سرعت پیدا نخواهید کرد. شما باید در لحظه حاضر باشید و حتی مدتی نگاه کردن به عقربه ثانیه شمار(بودن کامل در لحظه و حس کردن زمان) و سپس کنار گذاشتن آن و فقط حضور در لحظه با بیشترین دقت، همه چیز را کند خواهد کرد.

برای ثابت کردن کامل زمان، شما باید عمیقا متمرکز و حاضر در لحظه شوید، و کاملا ریلکس و آرام باشید(با عجله اصلا نمیتوانید زمان را آرام کنید) و در عین حال “سرعت” را برای مدتی قصد و حس کنید. هوشیاری و دقت و توجه شدید، در عمق آرامش، کلید کند کردن زمان است(حتی جزیی ترین حرکات بدن شما نیز حتما باید کند شود). تا زمانیکه “فکر” میکنید، شما محدود به “سرعت فکر کردن” خود خواهید بود اما وقتی افکار را کنار گذاشته و کاملا در لحظه حاضر میشوید و همه چیز را حس میکنید، آنجاست که میتوانید در عمل زمان را نیز متوقف کنید. زیرا  اگر به عمق قدرت وجود خود پی ببرید، شما عملا یک ماشین زمان حقیقی هستید.



صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%