تک راز و شاه کلید داشتن یک رابطه عشقی بی نظیر و ماندگار تا همیشه چیست؟


از پیامها میتوان متوجه شد که افراد زیادی، بسیار کنجکاو هستند که بدانند از دیدگاه قدرت نامحدود و پس از نوشتن 900 مقاله و حرکت ممتد در مسیر رشد و موفقیت و مطالعه هزاران کتاب و در جریان بودن و همراهی و مشاوره در مسیر زندگی هزاران نفر، راز اصلی داشتن یک رابطه عشقی ماندگار تا همیشه چیست ؟! صبر کنید ! منظور بیان یک نکته یا اصل معمولی نیست. منظور یک شاه کلید تمام عیار و همیشگی است که اگر فقط همین نکته در هر رابطه ای رعایت شود، آن رابطه و بینظیر بودنش تا همیشه حفظ میشود ! اما این شاه کلید چیست !؟

آغوش باز برای تغییر و یادگیری، تنها عامل لازم و کافی برای داشتن روابط عشقی داغ و ماندگار است

اگر دقیق بنگرید متوجه می شوید که کل آفرینش بر مبنای تغییر است و هستی هر ثانیه بر اساس تغییرات پیش رفته و می رود. همه چیز هر ثانیه در حال تغییر است و تغییر بخشی پایه و اساسی از ساختار هستی است. و همین نکته، علت اهمیت درجه اول نکته ایست که در این مقاله و تا لحظاتی بعد خواهید شنید.

بنابراین بدون مقدمه وقت آن است که بگوییم “پذیرا بودن نسبت به تغییرات و آمادگی دائم و لحظه به لحظه برای یادگیری و رشد و تحول” تنها عامل تضمینی حفظ رابطه ای داغ تا ابد است! داشتن انعطاف پذیری و آمادگی برای تغییرکردن طرفین رابطه در هر زمینه ای، عامل بسیار پر اهمیتی است که در صورت نبود آن، رابطه عشقی شما به طور قطع دیر یا زود پایان می یابد. چون چه بخواهید چه نخواهید، هر دوی شما که در یک رابطه عشقی هستید، در گذر زمان عوض خواهید شد. و بنابراین آمادگی برای انعطاف پذیری و تغییر، اصلی اساسی است.

صلبیت و حبس شدن در قالب های عادتگونه و باورهای سخت و نگرشهای بسیار سفت و ثابت به خود، جهان و زندگی، نه تنها رابطه عشقی شما را در گذر زمان، به سرعت و قطعا پایان می دهد بلکه در حقیقت در تمام مسیر زندگی، مانع رشد شما می شود. هویت یا “من” دروغین یا Ego شما(همین مجموعه باورها و نگرشها و یا تصوراتی که نسبت به “من” خود دارید)، با زندانی کردن شما در چهارچوب های بسته، قدرت تغییر کردن را از شما می گیرد و آنچه که میتوانید به آن آگاه شوید این است که “تغییر کردن” جز پایه ترین اساس این جهان، و لازمه  حتمی رشد درونی شماست. پای خود را فراتر از مجموعه ی “فلانچیز را دوست دارم” یا “فلان کار را دوست ندارم” های خود بگذارید و آماده تجارب جدید شوید تا همراه خوبی باشید.

برای داشتن یک رابطه عشقی بی نظیر، هر یک از طرفین باید پذیرا و موافق باشند که هر لحظه در مسیر رشد قدم بر دارند و برای رسیدن به مراحل بالاتر رشد هر نوع تغییرات لازم را با آعوش باز بپذیرند و هر لحظه چیزی را یادبگیرند. مقاومت در برابر تغییر فقط و فقط باعث شکست قطعی شما در رابطه عشقی خواهد شد. دقت کنید که منظورمان از انعطاف پذیری، از خودگذشتگی یا پذیرفتن بی چون و چرا و با اکراه مسائل نیست؛ زیرا رشد مسیری لذت بخش است نه مسیری اجباری که با حس بد طی شود. این، مهمترین نکته و تمام چیزی است که راز حفظ رابطه تا ابد است.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع