تعویق ایجاد کردن، فرار از مواجه شدن با واقعیت یا یک رنج است


به عنوان یک پرسش شوکه کننده، از شما سوال میشود که “چرا همین اکنون نمیمیرید !؟!؟” شوکه شدید ؟؟ عیبی ندارد ! کافیست باقی مقاله را دنبال کنید تا منظور را به خوبی متوجه شوید. حرفهای جالبی خواهید شنید.

چرا همین اکنون نمیمیرید !؟ و ارتباطش با تعویق ایجاد کردن چیست !؟

شما میدانید زمانی به دنیا آمده اید و زمانی هم خواهید مرد. شما میدانید چه بخواهید و چه نخواهید، روز به روز بدنتان پیر تر میشود و هرچقدر هم که به نظرتان تلخ به نظر میرسد، زمانی خواهید رفت و این بدن باقی نخواهد ماند. شما میدانید که حداقل از نظر ظاهری، فردی که عاشقش هستید، داشته هایتان، ثروتتان، و هرچیز دیگر را از دست خواهید داد. پس چرا همین اکنون نمیمیرید(منظور مرگ هویت دروغین است) یا به عبارت معادل، دلبستگی نسبت به داشته هایتان را کنار نمیگذارید !؟ پاسخ ساده است. از یک زاویه نگاه، شما در تمام طول عمر هزار کار میکنید و خود را مشغول هزار چیز میکنید و خود را فریب داده و به آب و آتش میزنید، زیرا در حقیقت اصلا نمیخواهید با یک حقیقت که چه بخواهید چه نخواهید پیش روی شماست، مواجه شوید. شما نمیخواهید با یک رنج “ظاهرا” بزرگ مواجه شوید که “روزی به این شکل فیزیکی وجود نخواهید داشت”. و به همین علت تمام عمر، ثانیه به ثانیه در حال پرت کردن حواس خود با چیزهای مختلف هستید. از تلویزیون گرفته تا تلگرام تا اینستاگرام، تا غذا خوردن، عاشق شدن یا هزار چیز دیگر و… . و نکته همینجاست که فراری از حقیقت نیست. یعنی هرگز نخواهید توانست از حقیقت فرار کنید و حقیقت دیر یا زود پیش روی شما سبز خواهد شد. اما این موضوع چه ارتباطی با تعویق ایجاد کردن دارد !؟

از نگرشی عمیق تر، تعویق ایجاد کردن، فقط به علت فرار از مواجه شدن با یک حقیقت ظاهرا تلخ رخ میدهد. انسانها در کارهای مختلف تعویق ایجاد میکنند، زیرا نمیخواهند با یک رنج نهایی، مواجه و روبرو شوند. و این، علت تمام تعویقهاست. چیزی که در قدرت نامحدود از آن به عنوان روشن شدن به حقیقت و شناخت خود یاد میشود، دقیقا همین است که هر فردی با هر سطح درک میتواند بفهمد که شما نه خود باعث آمدنتان و بودنتان در این لحظه و عصر حال حاضر بوده اید و نه خود، زمان مرگتان را تعیین خواهید کرد(منظور، من دروغین یا همین چیزی است که تصور دارید شمایید، با یک بدن و …). وقتی خودتان این وسط هیچکاره اید، جایگاه اینهمه تلاش و دست و پا زدن و غرور و منیت و تلاش برای بقا و تلاش برای اثبات اینکه شما کاره ای هستید و استراتژی ریختن و تلاش برای بقا و… که عامل تمام رنجهاست چیست !؟ وقتی دیر یا زود باید با این حقیقت مواجه شوید که چیزی فراتر از شما هست(همان خدا یا ذات اصلی شما که از هویت اصلی شما نیز مجزا نیست)، پس چرا یک عمر به شدت دست و پا میزنید و از این حقیقت فرار میکنید ؟!  چرا نمیخواهید قبل از اینکه حقیقتا “بمیرید”، در همین لحظه “بمیرید” و به هویت اصلی خود زنده شوید و آگاه شوید که شما چیزی فراتر از این بدن و این جسم هستید ! همانطور که میبینید، تعویق ایجاد کردن، مشکلی است که بشر، نه تنها فقط در کارهای روزمره  ساده خود، بلکه در عمیق ترین ابعاد شناختنش از این جهان و در شناخت هویت اصلی خودش نیز با آن دست و پنجه نرم میکند.

تقریبا همه کارهایی که مدتهاست از انجام آنها فرار میکنید، کارهایی هستند که “حتما و باید” انجام شوند و چه بخواهید و چه نخواهید، اگر تعویق کنید، دیر یا زود رنجی را به شما هدیه خواهند کرد و فراری از آنها نیست ! پس تعویق دیگر چرا !؟ کافیست آگاه شوید، با حقیقت مواجه شوید و خوب ببینید که تمام کارهایی که برای انجامش مدتهاست تعویق ایجاد میکنید، دارای رنجی هستند که چه بخواهید چه نخواهید باید با آنها مواجه شوید. پس اینهمه تلاش برای پرت کردن حواس و فرار از حقیقت دیگر چه میگوید !؟ وقتی چه بخواهید چه نخواهید رنج پیش روی شما سبز خواهد شد، پس اینهمه دویدن و فرار از انجام کارهایی که باید بصورت روزمره انجام دهید این وسط چه میگوید ؟ و فهم عمیق این موضوع و دیدن آن، شاه کلید پایان تعویق هاست.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع