دوست دارید بدانید اهل جهنم هستید یا اهل بهشت !؟

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 30 ثانیه

معیار ساده ای وجود دارد که میتواند دقیقا به شما نشان دهد پس از مرگ چه وضعیتی دارید.

جهنم یا بهشت !؟؟

معیار بسیار ساده ای هست که میتواند نشان دهد پس از مرگ و یا به عبارتی در ابعاد روحی خود، چه وضعیتی دارید. اول از همه باید گفت که جهنم یا بهشت، کلمات ساده ای هستند که در مکاتب و مذاهب مختلف، بصورت یک نماد از حقایقی عمیق تر و پیچیده تر از این جهان، و به منظور فهم ساده تر عموم مطرح شده اند نه اینکه لزوما جهنم را مکانی با فلان تعداد طبقات و دارای هیزمهایی داغ و سوزان ببینید. اینها نمادهایی از حقایقی عمیق ترند. بنابراین وقتی میگوییم جهنم یا بهشت، فعلا بصورت ساده، جهنم را وضعیتی ناخوشایند در نظر گرفته و بهشت را وضعیتی خوشایند در ذهن خود تصور کنید.

با تعاریف گفته شده، اکنون سوالی که مطرح است این است که چگونه متوجه شوید اهل جهنم هستید یا اهل بهشت. چگونه متوجه شوید که پس از مرگ چه اوضاعی خواهید داشت !؟؟ پاسخ ساده است. کافیست به حال درونی غالب خود در زندگیتان توجه کنید. حال درونیتان معمولا خوش است یا ناخوش ؟ حس خوبی دارید یا دائم نگران و در استرس و عذابید ؟ چقدر در آرامش مطلق و بی قید و شرط و حس خوب و رضایت هستید ؟ اینها دقیقا معیاری ساده هستند که نشان میدهند پس از مرگ نیز چه وضعیت غالبی دارید. زیرا جهان پس از مرگ نیز مجزا از “همین لحظه” نیست و سرنخ احوال خود پس از مرگ را میتوانید در حال همین لحظه خود جستجو کنید.

جهنمی که همه مکاتب و مذاهب از آن حرف زده اند، در حقیقت برپایه “خودخواهی”، “من” و “منیت و فردیت و جدا دانستن خود از باقی جهان” استوار است. و تازمانیکه این “من” در شما زنده باشد، عملا هر ثانیه در حال ناخوش و در جهنم خواهید بود. جهنم حقیقی و سازنده آن خود شما هستید. افکارتان، نگرانیهایتان، تلاش برای زنده ماندن و بقا و حفظ “من”، همه اینهاست که جهنم حقیقی را برای شما رقم میزند. ممکن است عده ای بگویند پس کسانیکه در زندگی فقط به شکل خارج از کنترلی فقط لذت میبرند و عشق و حال میکنند بهشتی اند !!؟؟ و پاسخ این است که لزوما یک فرد که هر روز، به زور مشروبات یا رابطه های خارج از کنترل و…در خوشی موقت است، در آرامش و حس عالی پیوسته نیست(قطعا این را زیاد دیده اید) ! چه بسا خیلی ها فقط به خاطر فرار از حال بد خود به این خوشیهای موقت پناه آورده باشند. به هر حال همانطور که گفتیم، معیار خیلی ساده است. کافی است دقت کنید که آیا پیوسته و تحت هر شرایطی، در حال درونی خوش هستید یا خیر. این دقیقا چیزی است که نشان میدهد سمت و سوی جهنم دارید یا بوی بهشت میدهید ! کسی که هنوز منیت و تکبر در او زنده است، غیر ممکن است که حال خوش ممتد را تجربه کند. و بهشت حقیقی زمانی رخ میدهد که عملا به وجود خدایی خود آگاه شوید و “منیت” را برای همیشه ببوسید و کنار بگذارید ! “من” ای که تنها سازنده جهنم برای شما در زمان حیات و حتی پس از مرگ است !صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%