از همین اکنون بازی با قانون فرکانسها را آغاز کنید

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 8 ثانیه

با کمی بازی چطورید ؟ هستید یا نه ؟؟!

بازی با قانون فرکانسها

قانون فرکانسها یکی از اصول پایه حاکم بر آفرینش است. این قانون بیان میدارد چیزهای هم فرکانس، به هم نزدیک و در مسیر یکدیگر قرار میگیرند. آزمودن و تست این قانون برای هر کسی آنقدر ساده است که چه به این قانون باور داشته باشد چه ندارد، میتواند به سادگی آنرا بیازماید و چه بسا خیلی از افراد نیز در مسیر زندگی خود، هزاران دلیل و رویداد داشته باشند که دقیقا تاییدی بر حاکمیت قانون فرکانسهاست. پس بصورت ساده، شما با همان چیزهایی مواجه خواهید شد که توجه ضمیر ناخودآگاهتان بیشتر روی آن معطوف است و در حال حاضر روی فرکانس آنها هستید.

به عنوان یک بازی، از امروز تمرکز خود را روی موضوع خاصی (که خواسته شماست) ببرید و توجه و تمرکز خود را روی آن معطوف سازید. بدون آنکه بخواهید زور بزنید یا به زور و به سرعت آنرا جذب کنید و فقط مانند یک بازی، توجه و تمرکز خود را روی آن خواسته گذاشته و در زمانهای مختلف روز، تمرکز خود را روی آن ببرید و حس کنید همین اکنون آنرا دارید و به آن رسیده اید، سپس آنرا به کل از ذهن خود خارج کنید. در ادامه مشاهدات خود را مد نظر قرار دهید. شگفت زده خواهید شد !

البته نکته بسیار پیشرفته و خاص درباره قانون جذب که کمتر جایی شنیده اید، این است که جذب لزوما بین دو چیز هم فرکانس رخ نمیدهد. بلکه جذب برای چیزهای متضاد نیز کاملا رایج است(مانند جذب زن و مرد به هم). یعنی چه بسا شما بخواهید ثروت را جذب کنید و اتفاقا تا مدتی، با فقر بیشتری روبرو شوید. در اینصورت باید آگاه شوید که فقر، قطب دیگر ثروت، و در حقیقت فقط جفت انرژتیک(زوج) ثروت است و اتفاقا، درصورتیکه با وجود انجام صحیح تمام مراحل، درحال مواجه شدن بیشتر با فقر هستید، باید بدانید در حال نزدیک شدن به قطب مخالف فقر و خواسته خود، یعنی ثروت هستید ! در واقع هرچیزی را که جذب کنید، قطب متضاد و جفت انرژتیک آن را نیز جذب میکنید که این دو دشمن هم نیستند بلکه مکمل و سازنده هم هستند و نباید از قطب منفی بترسید. کافی است تمرکز خود را کماکان فقط روی آنچه میخواهید نگه دارید و از ظهور قطب منفی نترسید ! خواهید دید که خواسته شما ظاهر شده و بالاخره قطب متضاد نیز کنار خواهد رفت و فقط خواسته شما باقی خواهد ماند.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%