چرا برخی اوقات رفتار و واکنشتان به دیگران بسیار منفی و غیر قابل پیش بینی میشود و این موضوع چه چیزی را به شما یادآوری میکند ؟

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 20 ثانیه

شاید شده باشد که برخی اوقات، با وجود اینکه معمولا رابطه تان با دیگران خوب است و انرژی مثبت و خوبی دارید، به یکباره به فرد خاصی، بدون اینکه بدانید چرا و چگونه، رفتار بسیار بد و واکنش شدیدی را نشان میدهید. فکر میکنید ریشه این موضوع چیست و این مساله چه درسی را برای شما خواهد داشت ؟

چرا بعضا واکنش بدی به دیگران نشان میدهید ؟

در خواندن این مقاله باید صادق و هوشیار باشید. زیرا ممکن است عده ای از این مقاله برای تبرئه رفتار بد خود با دیگران استفاده کنند که بدیهیست چنین چیزی هرگز هدف این مقاله نیست و این برداشت، ناشی از خواندن و فهم سطحی مقاله خواهد بود. برخیها سوال میکنند که با وجود اینکه اصولا و معمولا، با دیگران اخلاق خوبی دارند، اما به یکباره در مواجهه با برخیها رفتارهایی نشان داده اند که خودشان هم باورشان نمیشود که چطور چنین چیزی رخ داده است.

با نگاهی به سیستم چاکراها، میتوان گفت که اصولا وقتی دو فرد ارتباطی را با هم برقرار میکنند، تعامل و حرکت انرژی میان چاکراهای دو فرد صورت گرفته و بر اساس میزان هماهنگی این دو فرد در چاکراهای مختلف، نهایتا این ارتباط یا قطع شده و یا تداوم میابد. در این بین، علت قطع شدن یا خراب شدن یک رابطه، همواره وجود مشکل در چاکراهای یک یا هردوی افراد، یا به عبارت دقیق تر، تفاوت فرکانس و انرژی میان دو فرد است.

یکی از عللی که از حضور یک فرد حس خوبی پیدا نمیکنید، این است که فرد مقابل در یک یا چند چاکرای خود، دچار مشکلات انرژی شدید است. به عنوان مثال، خیلی ها در ذهنشان دائم حس میکنند که مزاحم دیگران هستند یا اینکه حضورشان اضافی است و باید سریعتر مزاحمت خود را کم کنند. اعتماد به نفس ندارند و حس میکنند که خیلی جذاب یا دوست داشتنی نیستند(مشکلات در چاکرای شماره ۳). چنین افرادی معمولا همانها هستند که حتی اگر با یک فرد کاملا مثبت و پر انرژی روبرو شوند، ممکن است با واکنش خیلی منفی و پیش بینی نشده ای مواجه شوند زیرا در حقیقت آنها در حال دریافت انعکاس سطح انرژی و باورهای مخربی هستند که در ذهن خود دارند. این افراد معمولا از همه، رفتار بدی را میبینند(کم یا زیاد)، که علت این موضوع، فرکانسی است که در وجود خود دارند.

نکته گفته شده به شدت نشان میدهد که تمام جهان بیرون، یک وظیفه مهم دارد. و آن این است که همواره انعکاس همان چیزی که باور دارید هستید و نگرشها و احساسات و باورهایتان را به نمایش بگذارد. اگر عموما از دیگران رفتار خوبی نمیبینید، حتی یک لحظه شک نکنید که چیزی در عمق وجود شماست که دقیقا جذب کننده این رفتارهاست. و با حل این مشکل، خواهید دید که انگار آدمها نیز عوض میشوند و رفتار دیگری با شما خواهند داشت. زیرا آنها فقط انعکاس درون شما بوده اند.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%