برای بودن در کنار یک زن، باید مردی تمام عیار باشید، در غیر اینصورت روی دیگرشان را خواهید دید !


زنها موجودات فوق العاده و بینظیری هستند، اما خیلیها نیز همزمان از عباراتی مانند مکر زن، یا شیطانی بودن زنان نام میبرند. جالب است که این موضوع حتی در قصه ها و کتابهای داستان نیز وجود دارد و احتمالا درباره جادوگران زن شرور زیاد شنیده اید ! اما به راستی آیا حقیقتی پشت این حرفها وجود دارد ؟!

برای بودن کنار زنان، حتما باید مردی تمام عیار شده باشید، وگرنه…

قبل از اینکه با خواندن اوایل این مقاله، صدای عده ای در آید و تصور کنند ما داریم زنان را به شیطانی بودن متهم کنیم، حتما این مقاله را به دقت بخوانید تا دچار چنین کژ فهمی هایی از منظور اصلی این مقاله، نشوید. احتمالا زیاد در اطراف خود، شنیده باشید که زنان شیطانی هستند یا فریبکارند، یا اینکه چه بسا حتی در قصه ها یا فیلم ها یا جاهای مختلف دیگر، درباره مکر زن شنیده باشید. اما به راستی، آیا حقیقتی نیز پشت این گفته ها هست ؟ یا اینها نیز یک سری حرف خاله زنکی دیگر است که بصورت خرافی در دهان مردم افتاده است ؟

حقیقت امر این است که زنها یک روی دیگر بسیار شیطانی، سیاه و فریبکار میتوانند داشته باشند، که اگر آنرا نشناسید و دقیقا ندانید که چه زمانهایی و چرا فعال میشود، دچار مشکل خواهید شد و دائم آنها را قضاوت خواهید کرد ! دوباره لطفا احساسات خود را کنترل کنید ! منظور ما این نیست که مردها روی سیاه و شیطانی ندارند و فقط زنها شیطانی هستند. همه انسانها بخشهای تیره و روشنی در وجود خود دارند. اما با توجه به نقش زن و ظرافتها و ساختار وجودی اش، این موضوع میتواند در خانمها، نمود بسیار بیشتری پیدا کند. یک زن با شما، فقط دو حالت میتواند داشته باشد و این دو حالت، یا یک فرشته تمام عیار است و یا یک شیطان تمام عیار ! یک زن میتواند تمام زندگی شما را بهشت کند یا اینکه به یکباره تمام آنرا به آتش بکشد. قطعا زیاد دیده اید که زنان، با مردانی که هنوز مرد نشده اند یا اعتماد به نفس کافی را ندارند، چطور با بیرحمی تمام رفتار میکنند(و این فوق العاده عالی است ! زیرا یک مرد، باید مرد شود !). و قطعا زیاد دیده اید که خیلی اوقات یک زن بلایی سر یک مرد می آورد که دور و بریها فقط بلدند بگویند زنان شیطانی هستند ! اما دقیقا چه چیزی باعث میشود که روی شیطانی یک زن فعال شود !؟

پاسخ این است که شما به عنوان یک مرد، فقط و فقط، زمانی روی فرشته گونه یک زن را خواهید دید که با انرژی یک مرد تمام عیار کنارش حضور یابید و واقعا فهمیده باشید مرد بودن یعنی چه و انرژی مردانه حمل کنید. مرد بودن به پول خرج کردن یا زورگویی یا پز دادن و چیزهایی شبیه این نیست ! بلکه یک سطح انرژی عمیق و تمام عیار است که از بالانس کردن تمام چاکراها و رفع تمام مشکلات درونی حاصل میشود. بسیار جالب و پر اهمیت است که تازمانیکه یک مرد، مرد نشده باشد و سطوح رشد درونی خود را طی نکند و انرژی مردانه را به خوبی در وجودش حمل نکند، رفتارهایی از زنان خواهد دید که چه بسا تصور کند این رفتارها از خود شیطان نیز بر نمی آید. و علت به نوعی همین است که گویی تمام طبیعت و تمام جهان، از یک مرد، مرد بودن را میطلبد و اگر انرژیهایی مانند ضعف و بی ثباتی، نا امنی، بی انگیزگی و خستگی نسبت به زندگی، نداشتن اعتماد به نفس و عزت نفس، نبود حس عشق، نداشتن قدرت ارتباطی، و هوشیاری پایین یا انرژی های مشابه در وجود یک مرد حضور داشته باشد، آنچنان روابط بدی را با زنان خواهد داشت که خودش نیز باور نخواهد کرد ! نحوه رفتار یک زن در مقابل شما، دقیقا در حال نشان دادن میزان رشد و کیفیت سطح انرژی حضور خود شما به عنوان یک مرد در لحظه است زیرا زنان مانند یک آینه اغراق آمیز هستند که دقیقا عمق وجود شما را به بهترین کیفیت نشان میدهند. بنابر این، بار بعدی، به جای اینکه زنان را نقد کنید یا برچسب شیطانی بودن به آنها بزنید، دقیقا توجه کنید که چه نقاط ضعفی در درون شماست که باعث میشود روی شیطانی زنان را ببینید ! بدین ترتیب، روز به روز ارتباطات بهتری را با جنس مخالف خواهید داشت و همزمان از درون نیز رشد خواهید کرد.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع