اگر حتی به اندازه ۱ دانه عدس، نیازی به کسی یا چیزی در بیرون از خود داشته باشید، حمایت هوشیاری واحد را از دست داده اید

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 10 ثانیه

انسان موجودی است که دائما به طمع و به امید چیزهایی بیرون از خود می افتد و تا زمانی که در قالب هویت دروغین یا همان “من” اش زندگی کند و قدرت و هوشیاری عمیقی که ذاتا در وجودش حاکم است را از یاد ببرد، هر لحظه به طمع چیزی می افتد و تصور میکند چیزی بیرون از خودش هست که میتواند منفعتی را نصیبش کند. زهی خیال باطل !

یک عدس حس نیاز به جهان بیرون، یک کهکشان از حمایت هستی را از شما خواهد گرفت !

انسانها بصورت عادی و تازمانیکه هویت حقیقی خود را کشف نکرده اند، در نیازهای خود اسیرند. دائم به طمع دریافت حمایت یا کمکی از دیگری می افتند یا دائما تصور میکنند که چیزی یا کسی بیرون از خودشان هست که میتواند به آنها منفعتی برساند. ممکن است در ظاهر اینطور به نظر برسد که قطعا کلی چیز و کلی فرد در جهان بیرون هست که میتواند کلی کمک به ما برساند ! اما حقیقتی عمیق تر در عمق این موضوع در جریان است و آن اینکه پذیرش این جمله و حمل این حس نیاز درونی، برابر خواهد بود با از دست دادن حمایت کل هستی و به عبارتی خیانت به قدرت حقیقی موجود در عمق ذات و وجود خودتان !

حمل حس نیاز به بیرون از خود، حتی به اندازه یک عدس، برابر خواهد بود با از دست دادن حمایت از نیروی مبدا هستی(هوشیاری واحد یا همان خدا). مهم نیست که این نیاز چقدر ظریف یا اندک است، زیرا خرابی هایی که همان حس نیاز ضعیف میتواند ایجاد کند، به اندازه یک دریاست ! تعلق و طمع و حس نیاز خود از هر کسی و هر چیزی را قطع کنید و فقط این کار است که شما را به بزرگترین حمایت ها از جانب کل هستی خواهد رساند. توجه کنید که منظور از بی نیازی این نیست که مغرورانه خود را بگیرید و از هیچکس چیزی دریافت نکنید زیرا خود این کار از غرور و منیت می آید. منظور این است که چشم به دیگران نداشته باشید و طمع و حس نیاز حمل نکنید و آگاه شوید که شما هر آنچه میخواهید را خودتان و در درون خودتان دارید ! و اگر قرار هم هست چیزی بخواهید، باید آنرا فقط و فقط از خودتان بخواهید(منظور هویت حقیقی شماست، نه خواستن یک چیز از منیت و غرور خود). و زمانیکه از تمام هستی دست بکشید و بی نیاز شوید، خواسته های شما یک یک پاسخ داده میشوند زیرا همان قدرت عمیق موجود در عمق وجودتان آنها را تحقق خواهد بخشید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%