سندرم رشد بصورت چیپس به دست و روی کاناپه ! آیا میشود چیپس به دست روی کاناپه، مقالات سایت را خواند و زندگی را تغییر داد و به خواسته ها رسید !؟

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 30 ثانیه

خیلی از محصولات و تیترهایی که در سایت قدرت نامحدود یا حتی در مراجع خوب دیگر برای رشد و موفقیت وجود دارند، آنقدر وسوسه برانگیز و فوق العاده اند که خیلی ها با یک نگاه عاشق میشوند و در نتیجه تصمیم میگیرند چیپس به دست و با مطالعه روزنامه وار سایت، به همه مطالب مسلط شوند و تمام رویاهای خود را به یکباره به حقیقت تبدیل کنند، اما آیا واقعا چنین چیزی ممکن است ؟

سندرم موفقیت به سبک چیپس به دستان روی کاناپه !

جذب یک فرد خاص برای رابطه عشقی، جذب ثروت یا یک خواسته با قدرت ذهن، پیش بینی آینده، ساخت رابطه عشقی ایده آل، کشتن هویت دروغین و روشن شدن به حقیقت و هزاران تیتر دیگر، آنقدر برای بشر امروزی(چیپس به دستی که در دست دیگر اش کنترل تلویزیون است و دنبال راه حلهای ساده برای تحول کامل زندگی اش میگردد)، جذاب و فوق العاده به نظر میرسد که خیلیها بدون فهم عظمت و سختی این موضوعات، قصد دارند وارد این مسائل شوند و با مطالعه روزنامه وار و حتی کم دقت این مطالب، به یکباره تمام زندگی خود را متحول کنند.

انسان ذاتا به دنبال آسانی و تنبلی است و این ویژگی در مسیر رشد نیز به خوبی دیده میشود. خیلیها هستند که دچار سندرم و بیماری مضمن رشد و موفقیت، به سبک چیپس به دستان روی کاناپه هستند. و هرچند شاید واقعا لذت بخش و حتی اعتیاد آور باشد، که سایت قدرت نامحدود را روی تبلت خود باز کنید و در دست دیگر نیز فنجان قهوه ای داشته باشید و روزنامه وار محتوای رشد را بخوانید، اما حقیقت این است که مشکل خیلیها در رشد حقیقی زندگیشان همین است !

موضوعات یا قدرتهایی خاص از انسان، که در مقالات سایت در موردشان بحث میشود، واقعا اینطور نیستند که یک فرد، بصورت چیپس به دست و روی کاناپه، و به شکل روزنامه وار آنها را خوانده و تحولات بزرگ خلق کند ! رشد در عمل، فراتر از این دیدگاهی است که خیلیها این روزها، نسبت به آن پیدا کرده اند. خیلیها غافل از این موضوع هستند که مسائل و مباحث پیشرفته در رشد و حتی مباحث پایه، مسائلی هستند که حتی یک استاد تمام عیار و پس از چندین دهه رشد، باید کماکان به آنها توجه و دقت داشته باشد و اینطور نیست که بتوان سر سری و بی دقت زندگی را پیش برد(حتی پس از تسلط کامل و رسیدن به سطوح بالای رشد). اگر میخواهید واقعا از مطالب چیزی بفهمید و عملا تغییر ایجاد کنید، به جای اینکه در فضای چیپس به دست و مطالعه روزنامه وار مطالب باشید، دقیقا به این موضوع دقت کنید که دقیقا چه تحول و چه اعمال یا چه تلاشهای عملی ممکن است لازم باشد تا فضای چیپس به دست را به فضای استفاده عملی از آنچه میخوانید تبدیل کنید. وقتی مینشینید یکجا و از مدیتیشن یا از کشتن هویت دروغین میخوانید، آگاه باشید که این حرفها جک یا تفریحی نیست ! تلاش میخواهد زمان گذاشتن و دقت حین مطالعه میخواهد، صبر میخواهد. و زمانی که خود را به مواجهه مستقیم و عملی با تئوریهایی که خوانده اید وادار کنید، آنجاست که رشد حقیقی شما آغاز میشود. در غیر اینصورت فقط وقت خود را هدر داده اید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%