منابع شما محدودند ، آنها را زود مصرف نکنید ! همه ی طول عمر خود را در نظر گرفته و به منابع خود هوشیار باشید

زمان لازم برای مطالعه : 2 دقیقه و 3 ثانیه

در مقاله ی “اگر هر 5 دقیقه ، تست هوشیار بودن را انجام نمیدهید ، شما نیز مانند اکثریت مردم کره زمین در خواب هستید !“،به شما گفتیم که تا زمانیکه هوشیاری خود را زیاد نکرده اید ، گویی زندگی برای شما دقیقا مانند جبر مطلق سپری میشود و هیچ اختیاری ندارید.

خواندن این مقاله و افزودن آن به محدوده ی هوشیاری تان ، میتواند باعث تغییرات بسیار بزرگی در رفتارهای نامناسب و عادتگونه ی شما باشد.با ما همراه باشید.

منابع شما محدودند

 • تعداد بارهایی که میتوانید تا صبح بیدار بمانید و به بدن خود فشار بیاورید
 • تعداد بارهایی که میتوانید به شدت ناراحت شوید و ساعتها غصه بخورید و به همه ی وجود خود آسیب بزنید
 • تعداد بارهایی که میتوانید غذای نامناسب مثل فست فود بخورید یا غذای بی کیفیتی را میل کنید
 • تعداد بارهایی که میتوانید به شدت خشمگین شوید
 • حتی تعداد بارهایی که میتوانید روی صندلی کج بنشینید و به بدن خود آسیب بزنید
 • تعداد بارهایی که میتوانید ترس شدیدی را تجربه کنید
 • تعداد بارهایی که میتوانید در رابطه عشقی خود، رابطه بدی را با همسرتان داشته باشید و کماکان رابطه به همان صورت حفظ شود(البته قدرت نامحدود همواره راه حلی برای شما تحت هر شرایطی دارد! اما خواستیم یکبار با نگاه کسانی که خواننده ی مطالب قدرت نامحدود نیستند به موضوع نگاه کنیم ! :))
 • تعداد بارهایی که میتوانید برای ساعتها غذا نخورید و فقط کار کنید
 • تعداد بارهایی که میتوانید لذت جنسی را تجربه کنید
 • تعداد بارهایی که میتوانید گوشت فراوان یا غذاهای چرب بخورید
 • و طبق تحقیقاتی، حتی تعداد ضربان قلب شما ، محدود است ! هرچه سریعتر بدوید ، از طرفی قلب شما بزرگتر شده و در حالت عادی ، آرامتر خواهد تپید و این ، خوب است.اما از طرف دیگر ،با دویدن سریع و ورزش زیاد از حد ، تعداد محدود ضربان قلب شما ، سریعتر مصرف خواهد شد ! و شاید به همین علت است که بسیاری از ورزشکاران به یکباره حین ورزش ، دچار مرگ ناگهانی میشوند و قلبشان از کار می افتد.
 • میزان در آمد کل زندگی شما محدود است(دقت کنید که درباره ی تعیین شده بودن حرفی نمیزنیم ، بلکه فقط میگوییم این عدد ، هرچه که باشد ، محدود است)
 • و از همه مهمتر ، ثانیه های عمر شما محدود است.

همه ی این موارد و بسیاری موارد دیگر ، در زندگی شما محدود هستند !

آیا تابحال از این پنجره به زندگی نگاه کرده اید ؟ شما منابع محدودی دارید و این مساله ، چیزی است که مدام آنرا فراموش میکنید و از یاد میبرید.ثانیه های عمر شما محدود است ، با داشتن درک عمیق از این جمله، چقدر از ثانیه های زندگی خود را دوست دارید به حس بد و ناراحتی بگذرانید ؟

تعداد بارهایی که میتوانید غذای نامناسب بخورید ، هم محدود است.با علم و آگاهی عمیق به این مساله ، چقدر از آنرا دوست دارید همین اکنون مصرف کنید و چند بار را دوست دارید نگهدارید تا با کسی که دوستش دارید مصرف کنید ؟

درباره ی همه ی مسائلی که گفتیم و بسیاری از مسائل دیگر که نگفتیم ، شما دچار محدودیت هستید . اما این منابع محدود را چگونه مدیریت خواهید کرد ؟ قدرت نامحدود یعنی مدیریت منابع محدود بصورت ایده آل و خلق نامحدود ، از محدود ! این ، تعریف واقعی قدرت نامحدود است ! وگرنه هر کسی میتواند با قدرت بدون محدودیت ، بهترینها را ایجاد کند !

وگرنه هر کسی میتواند در وضعیت بدون محدودیت ، عملکرد خوبی داشته باشد !

چقدر نگرش زیبایی ! حتما پس از این ، رعایت خواهم کرد !

پاسخ قدرت نامحدود این است : نمیتوانید !

هرچقدر هم که نکاتی که گفتیم را دقت کرده باشید ، تا زمانیکه بصورت دائم و مثلا هر یک دقیقه ، آنرا در پهنای توجه خود قرار ندهید ، گویی هیچ چیز نخوانده اید و دوباره مانند قبل عمل خواهید کرد.اگر بار اولی است که درباره ی هوشیاری مطالعه میکنید ، مطمئن باشید هیچ چیز از آن نمیدانید ! هوشیاری ده ها هزار مرتبه دارد که در بهترین حالت ، اکنون در مرتبه ی 3 هستید.خواندن کتاب زیر  ، اختیار را به شما بازگردانده و باعث میشود از زندگی تماما جبر گونه ایی که تا کنون داشته اید(اگر درباره هوشیاری چیزی مطالعه نکرده اید ، همه ی زندگی شما تا این لحظه جبر مطلق بوده است)،رها شده و دوباره اختیار را در زندگی خود بدست آورید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع