عشق بی قید و شرط ! آیا وجود دارد ؟


بسیاری از مردم این روزها از وجود عشق بی قید و شرط سوال میکنند.

عشق بی قید و شرط نوعی عشق است که در آن شما عاشق کسی هستید،تنها به دلیل اینکه او،اوست و نه به خاطر هر چیز دیگر . دارایی، اتومبیل، پول می تواند دلیل بسیاری از مردم برای شروع عشق باشد اما در این صورت شما هرگز نمی توانید آنرا عشق بی قید و شرط بنامید.ادامه مطلب را بخوانید :

از نقطه نظر روانشناسی عشق بی قید و شرط واقعا نادر و یا تقریبا غیرقابل وجود است. در واقع از نقطه نظر روانشناسی،در عشق،مردم سعی دارند که نیازهای برآورده نشده ناخودآگاه خود را برآورده کنند.

یک مرد دارای پوست تیره ممکن است جذب یک زن پوست روشن شده و یک زن که فاقد اعتماد به نفس است ،تمایل دارد یک مرد با اعتماد به نفس بالا را به خود جذب کند. این موضوع ، توضیح آن است که چطور مکمل بودن میتواند باعث عشق شرطی شود. به سوال اصلی خود بازگردیم، آیا عشق بی قید و شرط وجود دارد؟

برای درک عشق بی قید و شرط،باید عشق مشروط را درک کنید.

فرض کنید پسری، همیشه در صحبت کردن با دختران شکست خورده است و در نتیجه فکر می کند که مطلوب نیست.

حال وقتی این پسر رشد می کند ، به احتمال زیاد او جذب اولین دختری خواهد شد که به او حس با ارزش بودن را القا کند. این یک مثال کامل از عشق شرطی است که نشان می دهد چگونه نیازی برآورده نشده از دوران کودکی ،می تواند انتخاب شریک آینده شما را تحت تاثیر قرار است.

به همین دلیل بسیاری از روانشناسان می گویند که عشق بی قید و شرط وجود ندارد. در واقع اگر شما هیچگونه نیاز برآورده نشده نداشته باشید و یا اگر تمایلی به جبران چیزی را در زندگی خود نداشته باشید،ممکن است هرگز عاشق نشوید.

وجود عشق بی قید و شرط مورد تردید است

افرادی که می گویند که عشق بی قید و شرط وجود دارد نمونه هایی را مطرح میکنند مانند اینکه برخی فرزندان مادر و پدر خود را دوست دارند یا والدین به فرزندان خود عشق میورزند، اما در هنگام بررسی این ادعا،افراد بسیاری را خواهید یافت که از پدر و مادر خود متنفرند زیرا با آنها بسیار بد برخورد کرده اند.

برای یک کودک که توسط پدر و مادر خود تحت آزار و اذیت شدید بوده،غیر ممکن است که آنها را دوست داشته باشد یا اینکه حداقل بسیار نادر است. این به این معنی است که حتی در مواردی که به نظر می رسد عشقی بی قید و شرط وجود دارد،نوعی عشق مشروط حاکم است.مادر پسرش را دوست دارد چرا که به او تعلق دارد و پسرش است.

به هرحال در این مقاله،سعی داشتیم بگوییم که عشق بی قید و شرط وجود ندارد.این نکته،همه چیزی است که روانشناسان تا به امروز به آن رسیده اند.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع