چرا همواره رنج کشیده و میکشید ؟


تاکنون فکر کرده اید چرا تقریبا هیچکس در بلند مدت، از زندگی خود عمیقا راضی نیست ؟

چرا اکثر انسانها هرچقدر تلاش میکنند رنجهایشان پایان نمیابد ؟

چرا اکثر انسانها هرگز آرامش همیشگی را تجربه نمیکنند ؟

چرا رنج میکشید

اگر کمی دقت کنید، شما تمام زندگی خود را برای به دست آوردن یا داشتن چیزهایی صرف میکنید که چه بخواهید چه نخواهید از بین میروند یا اینکه دارای ثبات دائم لحظه به لحظه نیستند و متغیرند. سوالی که تقریبا اکثر افراد، در تمام طول عمر خود فراموش میکنند بپرسند، این است که آیا در این طرز نگرش، ذاتا امکان وجود آرامش هست !؟

به تمام طول عمر خود نگاه کنید. به چیزهایی دل میبندید که آنها خود متغیرند و یا همیشگی نیستند و هیچ چیز در تمام جهان، نمیتواند جلوی تغییر یا از بین رفتن آنها را بگیرد. هیچ چیز نمیتواند دنیا را یک ثانیه عقب تر ببرد یا جلوی تغییرات آنرا بگیرد. به کسی دل میبندید که همیشگی (و ثابت) نیست، به سلامتی دل میبندید که همیشگی نیست و از بین میرود. واقعا فکر میکنید حتی یک درصد، امکان رسیدن به آرامش در این سطح فکر وجود دارد !؟ غیر ممکن است !

آرامش مطلق

پس آرامش چطور حاصل میشود ؟ آرامش دائم فقط وقتی حاصل خواهد شد که تنها چیزی را بیابید که در تمام طول عمرتان، ثابت بوده است و با همه وجود عاشق آن باشید و نه هیچ چیز دیگر.

همین اکنون به دقت فکر کنید. تنها چیزی که در تمام سالهای عمرتان ثابت بوده است و تا انتهای عمرتان نیز ثابت خواهد بود چیست ؟ تنها چیز ثابتی که میتوانید با بند بند وجودتان تا همیشه عاشقش باشید چیست ؟ از شما میخواهم برای چند دقیقه کاملا به این سوال فکر کنید.

افکار، احساسات، جسم، انسانها، ثروت، و… همه و همه جز متغیرها هستند. پس به شما قول میدهم تا زمانیکه به دنبال آنها هستید تا آرامش عمیق تری کسب کنید، صد در صد در اوج تنش و اضطراب مداوم خواهید بود. شما هرگز با شرایطی مواجه نخواهید شد که همه این چیزهای متغیر، دقیقا همانطور باشند که میخواهید. اما آن چیز ثابت چیست ؟

“هوشیاری شما” یا همان چیز ثابتی که در همه این سالها به آن “من” گفته اید، تنها چیزی است که باید در تمام عمر، با همه وجودتان عاشقش باشید زیرا تنها چیز ثابت در تمام عمرتان، برای شماست. اینکه آن “من” چیست، مسیری است که باید آغازش کنید، اما هرچه که هست بدانید، همان “من” ثابت، تنها چیزی است که در ثانیه به ثانیه عمرتان با شماست و به هرچیز غیر از آن دل ببندید صد در صد دیر یا زود رنجش را خواهید کشید. اینکه از بقیه چیزها لذت ببرید یا حتی عاشق آنها باشید عیبی ندارد ! اما فراموش نکنید فقط هوشیاری و “من” شماست که در تمام طول عمر شما، دائم و همیشگی و بی تغییر وجود دارد پس بیش از همه لایق دوست داشتن و دل بستن است. هرچقدر بیشتر عاشق “هوشیاری” خود شوید، بیشتر حس عشق بی قید و شرط نسبت به همه هستی را تجربه خواهید کرد و به مراتب بسیار بالا خواهید رسید.

ممکن است حس کنید این انتخاب(عشق به هوشیاری خود)، از سر عجز یا قناعت به اندک است ! اما در حقیقت این انتخاب، انتخاب تنها چیزی است که واقعا “هست”، و نه انتخاب توهماتی که همه متغیرند و دیر یا زود از بین میروند. به زودی خواهید فهمید که فقط “من” یا هوشیاری شماست که واقعا وجود دارد و چیزهای دیگر فقط بصورت موقت وارد ظرف آن میشوند و میروند !(مقاله صوتی مربوط به مدیتیشن)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع