رویدادهای شگفت انگیز در زندگی شما پیش نمی آیند ؟

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 30 ثانیه

اول از همه باید بگویم رویداد شگفت انگیزی وجود ندارد. بلکه اگر واقعا بدانید قدرت شما به عنوان یک انسان، چقدر عمیق تر از این حرفهاست، دیگر نام این رویدادها را شگفت انگیز نمیگذارید.

نسبت به کسی دلشوره میگیرید و به سرعت اتفاق بدی می افتد.

گویی چیزی به شما(در بیداری یا خواب) الهام میشود و پس از مدتی متوجه میشوید آنچه فکر میکردید صحت داشته است.

به کسی فکر میکنید و به سرعت با شما تماس میگیرد.

اما چرا ؟

توجه توجه

بسیاریها واقعا دوست دارند هرچه که میشود، در آن اغراق نمایی کنند و آنرا اسرار آمیز جلوه بدهند. وقتی از رویدادهای عجیب و شگفت انگیز صحبت میکنم، منظور من رویدادهای کاملا متافیزیکی است، نه چیزهایی که بعضا بر اساس شانس یا اتفاق رخ میدهد و احتمال رخ دادن آنها بالاست. با مد نظر قرار دادن این نکته، ادامه مقاله را بخوانید.

چند مثال

  1. قبل از اینکه کسی چیزی به شما بگوید، آنرا متوجه میشوید.
  2. حتی در یک خرید ساده، بدون اینکه فرد مقابل حرفی بزند، گویی قیمت به ذهن شما الهام میشود.
  3. جای پارک خودروی خود را قبل از رسیدن به جای پارک گویی در ذهن خود میبینید.
  4. به یکباره ایده ای به ذهن شما وارد میشود یا الهاماتی را دریافت میکنید.

چنین رویدادهایی برای من رخ نمیدهد

اول از همه باید بدانید که اگر چنین رویدادهایی برای شما رخ نمیدهد، این مساله به معنای این است که ذهن و باورهای فعلی شما، یک مکعب کاملا بسته را در حقیقت پیوسته و واحد این جهان ایجاد کرده است و در نتیجه چیزی از بیرون، قابل ورود به آن نیست. وقتی شما باورهای محدود و بسته ای داشته باشید و یک “من” و “هویت” خیلی مشخص و فیکس برای خود بسازید، قوانینی که در زندگی شما صدق میکنند نیز بسیار محدود خواهند بود(بر اساس محدودیتهایی که خود وضع کرده اید).

شما همه جهان هستید، با این وجود وقتی با باورهای خودخواهانه و “من” خود، مرزی را میان جهان و خودتان بکشید، به قطعه ای کاملا مجزا در تمام جهان تبدیل میشوید و به همین علت بسیاری از راههای ورودی اطلاعات، برای شما مسدود خواهند شد.

چطور این رویدادها را در زندگی خود افزایش دهید ؟

برای افزایش این رویدادها در زندگیتان، کافیست انعطاف پذیر تر شوید و کمتر کارهای “خودخواهانه” انجام دهید. شما باید توجه کنید که حتی استفاده از کلمات و “زبان” نیز، اولین چیزی است که ناخودآگاه شما را از تمام جهان، مجزا میکند، زیرا اولا استفاده از زبان، یعنی “مجزا بودن” در جهان وجود دارد و شما باید پیغام را از خود، به دیگری برسانید(یعنی فرض میکنید جهان مجزاست !). همچنین در تمام جملاتی که در ذهن خود با استفاده از آنها آن فکر میکنید، “من” و “تو” یا شناسه ها حضور دارند که “من” شما را محدود تر میکنند. برای اینکه بتوانید فراتر از چیزی که هستید باشید، باید مرز بندی ها را از یاد ببرید و فراموش نکنید که “من اصلی شما”، خارج از زمان و مکان، و تنها چیزی است که در تمام طول عمرتان، بدون تغییر بوده است.

مطالعه مقاله اختصاصی “چگونه ارتعاشات فکری قدرتمند ایجاد کنید ؟” تنها مرجعی است که به شما آموزش میدهد چطور از قدرت امواج ذهنی برای ایجاد رویدادها در زندگی فیزیکی خود استفاده کنید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع