باز بودن و صداقت در رابطه عشقی


تفاوت میان باز بودن و صداقت

برخی از مردم ، به اشتباه ، باز بودن و صداقت را یکی میدانند و فکر میکنند که هردوی اینها،یک چیز اند درحالیکه آنها دو چیز کاملا متفاوتند.صداقت،یعنی هربار درباره چیزی از شما پرسیده شد،حقیقتش را بگویید.حال آنکه باز بودن،عادت به گفتن حقیقت است،حتی اگر درمورد آن ، سوالی از شما نشود .باز بودن یعنی هیچ حائل و فاصله ایی میان آنچه در درون شما میگذرد و شریک زندگی شما ، وجود ندارد و میتوانید همه احساسات و حرفهایتان را در همان لحظه بزنید.

باز بودن و صداقت در رابطه

در یک رابطه،مردم معمولا جزییات ریز را از شریک خود مخفی میکنند زیرا شریک آنها،سوالی درمورد این مسائل از آنها نکرده و یا اینکه فکر میکنند اهمیتی نداشته باشد.این دسته از مردم فکر میکنند صادق بوده و هیچ اشتباهی مرتکب نشده اند اما مشکلی که وجود دارد این است که اگر در یک رابطه،باز نباشید ،بدون اینکه آگاه باشید،کم کم با مشکلاتی روبرو خواهید شد.اما چرا باز بودن بسیار مهم است ؟
1. وقتی دو طرف،اطلاعاتی را از هم مخفی میکنند،صمیمیت از بین میرود.

2. وقتی دوطرف در یک رابطه چیزی را از هم مخفی میکنند،اتصال و صمیمیت میان آن دو ضعیفتر میشود.

3. زمانی که دو طرف چیزی را از هم مخفی میکنند،مردم و افراد دیگر،ممکن است از این اطلاعات استفاده کرده ورابطه آنها را آسیب بزنند.

4. وقتی کسی حس میکند که چیزی از او مخفی شده است،آسیب دیده و حس بدی پیدا میکند.

5. بسیاری اوقات،یکی از طرفین نیازی دارد ، یا اینکه از شنیدن جمله ایی ناراحت شده است،اما مدتها آنرا مخفی میکند و در همان لحظه،بصورت باز،حس خود را مطرح نمیکند ! و این مسئله بزرگترین آسیب ها را به رابطه وارد میکند.زیرا وقتی ناراحتی ها تلمبار میشوند،به یکباره انفجاری بزرگتر رخ میدهد.

چگونه حالت باز بودن را در رابطه خود حفظ کنید ؟

باز بودن،صمیمیت میان دو نفر را در یک رابطه محکم میکند و اجازه نمیدهد که دیگران بتوانند با گفتن اطلاعاتی که دو نفر از هم مخفی کرده بودند،رابطه بهم بخورد و آسیب ببیند.باز بودن در یک رابطه بسیار ساده است !
کافی است همه حسهای خود،همه اتفاقاتی که برای شما می افتد را به او بگویید.حتی اگر فکر میکنید برای او، دانستن همه چیز اهمیتی ندارد.در شروع،قطعا این مساله برای هردوی شما سخت خواهد بود.اما پس از مدتی ، با به وجود آمدن حس صداقت ،خواهید دید که هیچ چیز،زیبایی باز بودن را ندارد.
مطمئن باشید تا زمانیکه در حال مخفی کردن چیزی از یکدیگر هستید،هیچگاه نخواهید توانست صمیمیت میان خود را افزایش دهید.زوجی که فعالیت خود در فضای مجازی را از هم مخفی میکنند،قطعا به اندازه زوجی که همه جزییات را میتوانند با هم به اشتراک بذارند (حتی چیزهایی که فکر میکنند شیطنت بوده است !!!) ، صمیمی نیستند و صمیمیت چیزی است که یک رابطه را استوار نگاه میدارد.
نکته مهم این است که باید بدانید،اگر در یک رابطه،باز بودن و صمیمیت بهمراه صداقت وجود داشته باشد،احتمال رخ دادن خیانت تقریبا به صفر میرسد !

 صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع