آیا ذهن شما روی چیزی هیپنوتیزم شده است ؟ آیا هیپنوتیزم شده زندگی میکنید ؟

زمان لازم برای مطالعه : 50 ثانیه

ذهن انسان بر اساس ساختارش، به شدت علاقمند هیپنوتیزم شدن است. هیپنوتیزم شدن به نوعی یعنی متمرکز شدن پهنای تمرکز فرد روی مجموعه ای محدود از افکار و باورها، به شکلی که تجربه او از حقیقت جهان، متفاوت گردد. در حقیقت هیپنوتیزم، یعنی وارد شدن به تونل های واقعیت دیگر.(مقاله مربوط به تونل های واقعیت)

نشانه های اینکه هیپنوتیزم شده اید

آیا دنیا را بسیار متفاوت از دیگران میبینید ؟ آیا زیاد از حد نگرانید یا حتی زیاد از حد و بی دلیل شاد هستید ؟ آیا حس میکنید ذهنتان روی موضوع، افکار یا باورهایی محدود به شدت متمرکز و محدود شده است ؟

هیپنوتیزم تمام زندگی است و تمام ثانیه به ثانیه زندگی شما، هیپنوتیزم است. شما در هر لحظه، در یک تونل واقعیت هستید و در حقیقت هیپنوتیزم هستید زیرا ذهن این محدودیت را دارد که فقط روی چیزهای معدودی میتواند متمرکز باشد. غیر ممکن است که بتوانید جلوی هیپنوتیزم شدن را بگیرید. در این میان، هیچکدام از این تونلهای واقعیت، حقیقت ندارند. با این وجود، همه  آنها حقیقی به نظر میرسند و داخل هر تونل واقعیت، شما واقعا فکر میکنید همه چیز واقعیست ! احساسات، افکار، سختی ها، خوشیها و…همه واقعی به نظر میرسند.(مقاله اختصاصی چطور با استفاده از تکنیک های هیپنوتیزم گفتاری، فرد مقابل را در یک مکالمه روزمره هیپنوتیزم کنید ؟)

اگر در حال حاضر حس میکنید تجربه شما از زندگی زیاد از حد با دیگران متفاوت است(خصوصا اگر این تجربه منفی است)، اولا نگران نشوید، زیرا این هم فقط یک تونل واقعیت توهمی است و عملا حقیقت ندارد. دوما وقتی عمیقا متوجه شدید تمام زندگی شما هیپنوتیزم است و همه چیز یک توهم است، وقت آن است که تونل های واقعیت سازنده و توهم های پر انرژی را انتخاب کنید.(در بخش اختصاصی، مقالات مختلف مربوط به هیپنوتیزم را مشاهده کنید)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع