استفاده از هیپنوتیزم برای تغییر تجربه چندین نفر از یک رویداد واحد


احتمالا دیده اید که یک رویداد واحد رخ میدهد، اما هر نفر، برداشت و تفسیر جداگانه خود را از آن رویداد واحد دارد. آیا هیپنوتیزم میتواند این برداشتها را برای هر فرد به شکل مجزا جهت دهی کند ؟

تعریف مختصری از هیپنوتیزم

برای کسانی که همراه با مقالات قبلی نبوده اند، کافیست اشاره کنیم که هیپنوتیزم، هنر تغییر و دستکاری کردن واقعیتی است که افراد تجربه میکنند. به شکل دقیق تر، وقتی بتوانید تونل واقعیت یک فرد را تغییر دهید، شما او را هیپنوتیزم کرده اید. اگر میخواهید درباره تونل های واقعیت بیشتر بدانید، به مقاله اصل واقعیت های موازی، مراجعه کنید. هر فردی در هر لحظه، در یک تونل واقعیت خاص است و ثانیه ای از زندگی شما نیست که در آن، هیپنوتیزم نشده باشید. هیچکس نمیتواند از هیپنوتیزم شدن فرار کند زیرا ساختار و محدودیت های ذهن، و از طرفی پیچیدگیهای حقیقت، مانع از آن میشود که کسی هیپنوتیزم نشود. بر این اساس و به همین دلیل ساده، علم و شاخه ای اسرار آمیز و دوست داشتنی به نام هیپنوتیزم خلق میشود که تسلط به آن تمام زندگی شما را زیر و رو میکند.(چطور با استفاده از تکنیک های هیپنوتیزم گفتاری، فرد مقابل را در یک گفتگوی روزمره هیپنوتیزم کنید ؟)

تغییر تجربه چند نفر از یک رویداد واحد

 بر اساس آنچه گفته شد، شما میتوانید تجربه چندین فرد از یک رویداد واحد را به سادگی تغییر دهید. احتمالا با این مساله مواجه شده اید که یک رویداد اتفاق می افتد و چند نفر برداشت مختلفی از آن رویداد واحد میکنند. یک هیپنوتیزور به اینکه بتواند تجربه افراد از یک رویداد واحد را تغییر دهد، مسلط است. او به سادگی واقعیتی که هر فرد تجربه میکند را تغییر میدهد به شکلی که چه بسا چند فرد که همزمان در یک رویداد حاضر بوده اند، هرکدام درک کاملا متفاوتی را از آن رویداد تجربه کنند، که چه بسا اکثر این ادراکات و برداشتها و تجربه ها، کاملا متفاوت با هم و حتی متناقض باشند. اما چطور میتوان به چنین چیزی مسلط شد ؟

پاسخ، تسلط بر هیپنوتیزم، هیپنوتیزم گفتاری و تکنیکهای مختلف آنهاست. هرچقدر بیشتر روی این تکنیکها مسلط میشوید، قدرت شما در تغییر واقعیتی که افراد از یک حقیقت واحد تجربه میکنند بالاتر میرود. هرچند از این مهارت میتوان استفاده نابجا نیز کرد، با این وجود امید است که همه ما از این علم قدرتمند، برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی خود یا دیگران و رسیدن به جهانی زیباتر استفاده کنیم.(بخش مقالات اختصاصی قدرت نامحدود)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع