نگذارید رویاهایتان کوچک شوند، خود را بزرگتر کنید

زمان لازم برای مطالعه : 40 ثانیه

در مقاله دیگری، گفته شد که ناهوشیاری در این جهان و در مسیر زندگی، چگونه شما را محدود تر و کوچک تر میکند و حصارها را به دور شما میکشد. از این رو اهمیت اینکه نگذارید رویاهایتان کوچک شوند و در عوض خود را بزرگتر کنید، بسیار بالا به نظر میرسد.

رویاهایتان تمایل به کوچک شدن دارند

هرچه بزرگتر میشوید و سنتان بیشتر میشود، باید بدانید که رویاهای شما، بصورت خود به خودی تمایل به کوچک تر شدن بیشتری هم دارند. هرچقدر در زندگی خود پیش میروید، منطق بیشتر بر ذهن شما حاکم شده و همچون یک ویروس ذهنی، رویاهای شما را محدود تر و کوچکتر میکند. آگاه شدن به این نکته بسیار ضروری است. وقتی بدانید همه چیز و هر ثانیه ناهوشیاری میتواند رویاهای شما را کوچکتر کند، هوشیارتر خواهید بود. با دانستن و توجه ویژه به این نکته، میتوانید خود را بزرگتر کنید.

رشد کنید

اکنون که به این مساله آگاه شدید، وقت آن است که هوشیارانه، از کوچک شدن رویاهای خود جلوگیری کنید و در عوض خود را بزرگتر کنید. حتی زمانی که به رویای خود میرسید هم، ذهن شما این تمایل را دارد که به همان آرزویی که رسیدید قانع شود و رشد شما سرعت کمتری پیدا کند. یک گرسنگی سیری ناپذیر چیزی است که شما به آن نیاز دارید. اجازه ندهید چیزی عطش شما برای رشد را متوقف کند. تابینهایت پیش روید ! (مقاله اختصاصی کاملترین مرجع جذب و تاثیر گذاری متافیزیکی)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%