پیش بینی آینده با نگاه کردن به یک گوی براق، با فرآیند Scrying آشنا شوید


احتمالا در کارتون ها یا فیلم های تخیلی دیده اید که جادوگران، با نگاه به آینه یا جسمی نسبتا براق، آینده را پیش بینی میکنند یا به چیزهایی در زمان و مکانی دیگر پی میبرند. در این مقاله، بیشتر درباره ابعاد علمی پشت این فرآیند یاد خواهید گرفت.

دیدن برخی حقایق در گویی نیمه براق

این فرآیند که به Scrying معروف است، برای دیدن اطلاعات فراحسی در یک گوی نیمه براق مورد استفاده قرار میگیرد. این فرآیند یکی دیگر از روشهایی است که در آن میتوان اطلاعاتی را از فواصل دور، گذشته، آینده و یا همین لحظه استخراج کرد که بصورت عادی، هیچ دسترسی به آن وجود ندارد. Scrying میتواند حتی روی آب، روغن و یا سایر سطوح آهنی براق انجام شود. این فرآیند از زمانهای دور مورد استفاده قرار گرفته است اما از جایی به بعد، بسیاری از مسیحیان آنرا کار شیطانی نامیدند و در نتیجه این کار محدود گردید.

در این فرآیند، فرد روی سطح مورد نظر خیره میشود و برای زمانی طولانی، روی آن متمرکز میگردد. پس از مدتی، اندک اندکی تصاویری آشفته و مشابه یک “مه” یا رطوبت ظاهر شده و در میان این تصاویر، همزمان با اینکه پرسش و قصد مورد نظر در ذهن نگاه داشته میشود، تمرکز بالایی روی نقطه ای از گوی، لحاظ میگردد. توصیه میشود حتی سوال را نیز در ذهن خود نداشته باشید و در عوض، آنرا روی کاغذ بنویسید و ذهن خود را کاملا خالی کنید. نور باید به حد کافی کم باشد تا ذهن خودآگاه شما نیز فعالیت کمتری پیدا کند با این وجود نور خیلی کم، مانع دید دقیق شما نیز خواهد شد.

چند دهه ایست که دانشمندانی با ذهن باز، بدون تعصب و بدون پیش داوری، به یادگیری این مهارت پرداخته و متوجه شده اند که در حقیقت آنچه “ظاهرا” در گوی دیده میشود، انعکاسی از فرآیندهای فکری و ادراکات فراحسی “درونی” ضمیر ناخودآگاه شماست که به شکل خلاقانه ای، در جهان فیزیکی نقش میبندد و بدین ترتیب اطلاعاتی از زمان های گذشته، آینده یا از فواصل دور، توسط ذهن شما درک و دریافت میشود. لازم به ذکر است این فرآیند هم مانند فرآیند های مشابه دیگر، نیاز به ورود به وضعیت های عمیق تر هوشیاری دارد و در سطح تمرکز و هوشیاری عادی عموم، دسترسی به این داده ها کاملا محدود است، دقیقا مشابه فرآیندهایی مانند CRV یا Dowsing که برای استخراج اطلاعات از زمان و مکانهای دیگری بهره برده و اصول مشابهی در آن نیز دیده میشود. این دو مقاله کمیاب در بخش اختصاصی قدرت نامحدود قابل دسترسی هستند و برای اولین بار، اصول بسیار خاص و دقیقی را درباره این فرآیند ها(که اصول نسبتا مشابهی دارند) در اختیار شما میگذارند. (مقاله اختصاصی Dowsing، استخراج اطلاعات از ضمیر ناخودآگاه و ارتباط با هوش جهانی توسط یک آونگ)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع