از درون غافل و محو بیرون شو، هم درون را از دست خواهی داد هم بیرون

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 48 ثانیه

انسانها ذاتا و بر اساس چیزهایی که از جامعه و آموزشهای رایج در طول عمر خود یاد میگیرند، مدام محو جهان بیرون هستند و توجه آنها آرام و قرار ندارد. آنها هر لحظه محو دغدغه یا حتی حس خوب یا بدی در جهان بیرون از خود هستند و همین ثبات را از آنها میگیرد. یکی از مهمترین چیزهایی که باید در مسیر رشد و رسیدن به آرامش مطلق در خود پرورش دهید، این است که همواره محو فضای درونی یا همان (تجربه کننده) باشید، نه تجربه شونده. زیرا هر لحظه که محو چیزی در جهان بیرون شوید، نه تنها در حقیقت آنرا زودتر از دست خواهید داد، بلکه ثبات و آرامش درونی خود را نیز از دست میدهید.

تجربه کننده را با تجربه شونده عوض نکن !

انسانها زیاد عادت دارند که تجربه کننده(خودشان) را از یاد ببرند و محو تجربه شونده ها(جهان بیرون) شوند. با خواندن چند مقاله در قدرت نامحدود، به سرعت پی به اهمیت هوشیاری خواهید برد. سوالی که به سرعت مطرح میشود این است که هوشیاری چیست !؟ و دقیقا به چه معناست ؟ هرچند این سوال، سوال کوتاه و مختصری است اما فهم آن و مسیر افزایش هوشیاری، میتواند مسیر دشواری باشد. زیرا هوشیاری با هرآنچه تاکنون یادگرفته اید متفاوت است و از هرآنچه در تمام طول عمر خود میتوانید متوجه شوید نیز ارزشمند تر است.

یک روش ملموس برای افزایش هوشیاری، این است که هرگز تجربه کننده(من و فضای درونی خود) را از یاد نبرید و آنرا با هیچ چیز بیرونی عوض نکنید ! روزانه هزاران رویداد توجه شما را محو خود میکنند و شما را از تجربه کننده(منِ حقیقی تان) به سمت تجربه شونده میبرند. چه در زمانیکه به بهبود رابطه عشقی خود فکر میکنید، چه در زمانیکه میخواهید تغییراتی را در وضعیت مالی زندگی خود ایجاد کنید یا قصد دارید هر تغییر دیگری ایجاد کنید، به محض اینکه شما تجربه کننده(فضای درونی وجودتان و منِ حقیقی تان) را از یاد ببرید و محو هر چیز تجربه شونده و بیرونی شوید، کار شما تمام است. زیرا هم درون را خواهید باخت هم بیرون. و در حقیقت مسیر افزایش هوشیاری چیزی نیست جز همینکه هرگز تجربه کننده را از یاد نبرید. و از یاد نبرید که اگر تجربه کننده ای(من حقیقی شما) نبود، شما دیگر اصلا وجود نداشتید که هر چیز دیگری بخواهد تجربه شود ! اگر عمق این مفهوم را متوجه شوید، هوشیاری خود را افزایش داده اید.(فایل صوتی سابلیمینال آرامش مطلق و بی قید و شرط دائم)

چیزی که انسانها در سطوح هوشیاری پایین تر نمیبینند، این است که آنها فکر میکنند با محو شدن به جهان بیرون و انرژی گذاشتن روی جهان بیرون، چیزی تغییر میکند(رابطه عشقی، وضعیت مالی و…). حال آنکه حتی اگر برای مدتی ظاهرا برای شما اینطور بنظر برسد، حقیقت امر این است که هرچیز تجربه شونده در جهان بیرون، فقط انعکاسی از درون تجربه کننده آن(شما) است. و هر آنچه که با آن مواجه میشوید، فقط انعکاسی از درون شماست(مانند خوابهایتان). اگر میخواهید تغییری حقیقی و اساسی را در موضوع مشخصی ایجاد کنید، وقت آن است که به تجربه کننده (من حقیقی تان)، توجه ویژه تری کنید و دست از تجربه شونده(جهان بیرون)، که فقط انعکاسی از تجربه کننده است بردارید. هر آنچه به دنبالش هستید فقط و فقط در وجود شماست و رویدادهای بیرونی فقط انعکاسی از درون شما هستند. دقیقا مانند خوابهایی که خالقش خودتان هستید اما در خواب، حس میکنید و حتی یقین دارید که جهان بیرون شما اصلا توسط خودتان خلق نشده و دیگری در آن دخیل بوده است ! حال آنکه فقط خودتان خالق تمام آن هستید. و این موضوع را فقط پس از بیدار شدن از آن خواب یا افزایش هوشیاری خواهید فهمید. پس حتی اگر فقط به دنبال جهان بیرون هم هستید، به درون بچسبید ! چون به محض اینکه محو چیزی بیرونی شوید و از درون غافل شوید، قطعا هردو را از دست خواهید داد !صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع