تک تک کسانیکه اکنون در زندگی شما هستند، زمانی در ناخودآگاه شما بوده اند

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 44 ثانیه

تک تک کسانیکه در زندگی شما هستند، اول از همه و در زمانی، در ذهن شما بوده اند… و حتی همه کسانیکه بخواهند در آینده در زندگی شما باشند، باید اول از همه به نوعی در ذهن و پهنای هوشیاری شما وارد شده باشند. تمام جهان در پشت پرده، همچون یک شبکه کامپیوتری به هم متصل است و دقیقا به همین علت است که این قوانین وجود دارند.

حقیقت، یا آنچه جامعه در ذهن شما فرو کرده است !؟

به محض اینکه به دنیا می آیید و با طی شدن روند رشدتان، تا مدتها هنوز دقیقا سر در نمیاورید که کجا هستید و اینجا و در این جهان چه میکنید ! همچنین به محض تولد، جامعه و هر آنچه در اطراف شماست، ذهن شما را به شدت برنامه ریزی میکند به شکلی که تقریبا بدون هیچ اراده ای، دقیقا همان موجود محدودی میشوید که جامعه به شما دیکته کرده است(نهایتا یک مقدار متفاوت تر !). موجودی محدود و بدبخت که فقط با قوانین نیوتونی کار میکند زیرا جامعه گفته است که فراتر از آن وجود ندارد و حتی تصورش هم احمقانه است ! بیچاره موجود بینهایتی که این بلا سرش بیاید! شما جهان و قوانین حاکم بر آن را، دقیقا بر اساس حرف همان افراد و نزدیکانی که دور و بر شما بوده اند میبینید و همینجاست که جهان شما بدون اینکه بدانید، کوچک و کوچک تر میشود.

حال اگر در میان تمام این محدودیتها، خیلی هنر کنید و بتوانید به آنچه بر سرتان آمده است هوشیار شوید و از این هفت خان رستم به سلامت بیرون آیید، شاید بتوانید متوجه شوید که جهان، آنطور که در ابتدا برایتان به نظر میرسید و آنطور که هنوز برای همه به نظر میرسد، کار نمیکند ! و قوانین دیگری ثانیه به ثانیه زندگی شما را رقم زده است…ثانیه به ثانیه….

یکی از این قوانین که پس از افزایش هوشیاری خود به آن آگاه خواهید شد، این است که هوشیاری و منِ حقیقی شما بر این جهان فیزیکی و تمام رویدادهایش مقدم است. همه کسانیکه وارد زندگیتان شده اند و همین اکنون در زندگی شما هستند، زمانی در ذهن شما وجود داشته اند و خودتان جذب کننده تک تک آنها به زندگیتان بوده اید(حتی آن کسی که ظاهرا به یکباره در مسیر خودروی شما ظاهر شود و شروع به بد و بیراه گفتن به شما کند !).  البته از آنجاییکه در ابتدای کار، جامعه خیلی به شما آموزشی درباره اینکه چطور با قدرت هوشیاری و فکر و قصد متمرکز، خالق رویدادهای اطراف خود میشوید و شده اید نمیدهد، معمولا تصور خواهید کرد همه رویدادها و افراد، به یکباره و از آسمان و به نام سرنوشت و تقدیر بر سر شما نازل میشوند. حال آنکه شما هستید که به نوعی و در ابعاد ناخودآگاه، حتی “تک تک” انسانها را وارد زندگی خود میکنید. تکرار میکنم، “تک تک آنها را”.

چیزی که در این مقاله قصد دارم به شما بگویم این است که فقط و فقط شما هستید که خالق تک تک کسانیکه وارد زندگیتان شده یا میشوند هستید. هر کسی که بخواهد به زندگی شما وارد شود، اول از همه باید به نوعی به پهنای هوشیاری شما وارد شده باشد و اگر بصورت تجربی، مطالعاتی یا به هر شکل دیگری، دقیقا بدانید که جذب متافیزیکی با قدرت هوشیاری و قدرت قصد و فکر چگونه عمل میکند، فرد مورد نظر وارد زندگی شما خواهد شد. و هیچ فرار یا محدودیتی برای این قانون وجود ندارد. این یک قانون است که قطعا رخ میدهد. البته فقط و فقط اگر بدانید چگونه. جالب است که حتی اگر ندانید چگونه، کماکان این قانون رخ میدهد، اما در آنصورت معمولا بر خلاف خواسته شما رخ خواهد داد زیرا نظارتی به آن ندارید و همه چیز ناخودآگاه رخ میدهد ! آنجاست که افراد معمولا نامش را سرنوشت میگذارند !صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع