وقتی خود تحول یابید، دیگر مهم نیست کجا و با چه کسانی هستید، تمام زمین و کهکشانها سرای شماست


کجا و با چه کسانی میتوانید باشید ؟ کجا و با چه کسانی نمیتوانید باشید ؟

با چه کسانی و در چه جاهایی نمیتوانید باشید و کنار بیایید ؟

از نظر مردم و زمانیکه در سطوح هوشیاری پایین تر هستند، مشکلی که در بودن در کنار برخی افراد وجود دارد، کاملا بیرونی است و صد در صد از خراب بودن ذات طرف مقابل نشات میگیرد. یعنی ظاهرا برای آنها اینطور به نظر میرسد که کسانی هستند که ذاتا مریضند، حسودند، بد دهن اند، خیانت کارند، پست و پلیدند… .

در کمال تضاد و شگفتی، همینکه از این سطح هوشیاری و از این نگاه بالاتر بیایید و رشد کنید، خواهید دید هر جا که میروید و با هرکس که معاشرت میکنید، “شما” جز خوبی از آنها نمیبینید. رازی که باید بدانید این است که اگر در حال بدی دیدن از دیگران هستید(و “شما” با این بدی مواجه شده اید)، فقط به این معناست که چیزی در درون “شما” هست که در حال رقم زدن رفتارهای بدی است که از دیگران میبینید در غیر اینصورت، “شما” با آن مواجه نمیشدید و خبر خوب اینکه این عامل درونی در وجود شما که سازنده این مشکلات بیرونی است، میتواند رشد یابد و بهتر شود. وقتی به این درک برسید(نه فقط فهم تئوری موضوع)، آنجاست که خواهید دید جایی نیست که سرای شما نتواند باشد و بودن با هیچ کس و هیچ چیز آزار دهنده نیست ! هر جای کره زمین در کنار هر کسی، سرای شما میشود و هر جا هستید فقط عشق و نزدیکی بیشتر خلق میشود. باید بدانید که اگر درون خود را تغییر دهید، هر جایی و با هر کسی به خوبی تعامل خواهید داشت و حتی از کسانیکه عمری برای همه، بدترین بوده اند، بهترین رفتارها را با خودتان خواهید دید. چیزی که حتی خودشان نیز از خود ندیده اند !! اما در تعامل با شما اینطور میشوند، زیرا شما هوشیارانه در لحظه حاضر هستید و لحظات و تجاربتان را خود، خلق میکنید و این موضوع ناهوشیاری های احتمالی در فرد مقابل را نیز پایان میدهد.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع