فقط کسی میتواند بی قید و شرط عشق بورزد که هر لحظه در اوج قدرت درونی و نامحدود باشد


” تنها کسی که میتواند بی قید و شرط و نامحدود عشق بورزد، کسی است که در همین لحظه در اوج استقلال، قدرت، بی نیازی و قدرت درونی قرار دارد. “

عشق بی قید و شرط

انسانها در سطوح پایین تر رشد، بصورت ناخودآگاه و بدون اینکه خودشان آگاه باشند، دلایل کوچکی برای عشق ورزیدن به یک نفر(مثلا در رابطه عشقی) دارند. دلایل و نیازهایی کوچک که در عمل باعث میشوند هرگز عشق بی قید و شرط و نامحدود را به یک فرد تجربه نکنند. در حقیقت تجربه عشق بی قید و شرط و نامحدود و بی اندازه، بصورت عادی و برای انسانی پر از ضعف و نا امنی درونی غیر ممکن است، مگر زمانیکه فرد عمق قدرت درونش را بیابد و در حضوری بی نقص و کامل در لحظه قرار گیرد.

انسانها بصورت عادی و قبل از اینکه قوای درونی خود را بیابند، حتی حین عشق ورزیدن نیز هزار ترس در ذهن خود دارند. مثلا حتی از این میترسند که نکند زیاد عشق بورزم و دلش را بزند !  یا اینکه نکند خوبیهایم را نبیند، نکند تنهایم بگذارد و… ! اما کسی که به معنای حقیقی از درون نامحدود شده است و در هر لحظه در اوج قدرت درونی است، بینهایت استوار و مستقل از هرچیزی و هر کسی در جهان بیرون است و  به همین علت آنقدر قدرت و عشق و حس خوب و هرچیز دیگری را بصورت نامحدود در وجود خودش حس میکند که آنرا به سادگی نسبت به طرف مقابل خود نیز هدیه میدهد، بدون اینکه ترس و نگرانی یا محاسبه ای ذهنی داشته باشد. و همین موضوع است که باعث میشود چنین فردی، بتواند بی قید و شرط و نامحدود عشق بورزد.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع