شاه کلید شناخت عمیق ترین ابعاد وجودی دیگران، توجه به پیش انگاره ها در کلامشان است

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 51 ثانیه

افراد مختلف، به دلایل گوناگونی سعی در شناخت دیگران را دارند و درباره این موضوع سوال میکنند. این مقاله به ابزاری اشاره دارد که میتواند به شما کمک کند تا اعماق وجود دیگران را ببینید.

شناخت دیگران !

اول از همه باید گفت قدرت نامحدود با این نگاه که افراد شخصیت ثابت و کاملا مشخصی دارند کاملا مخالف است. یک انسان یک تکه چوب نیست که شخصیت واحد و قابل شناسایی داشته باشد. حتی اینطور نیست که اگر یک فرد در حال حاضر کار مشخصی را انجام داده، بتوانید یک قضاوت و جمع بندی نهایی درباره او داشته باشید. اصل موضوع پیچیده تر از این حرفهاست. زیرا انسانها ذاتا شخصیتی ندارند و همان هوشیاری هستند و همه ذاتا بینظیرند. البته پس از اینکه به باورها یا حرفها یا طرز نگاههایی میچسبند، این حرفها و باورها و نگاهها کم کم میتواند باعث شود که فرد معمولا چهارچوب مشخصی را در رفتارهایش به نمایش بگذارد و این همان تعریف عمومی از شخصیت در جامعه است. پس به عنوان تذکر آخر، هرگز مثل افرادی نباشید که با خواندن دو کتاب در مورد شخصیت شناسی، به صورت ساده انگارانه شروع به قضاوت دیگران میکنند و تصور دارند که واقعا قضاوتهایشان نیز درست است. خیر ! با این وجود شما میتوانید با دسترسی به باورها و نگرشها و طرز تفکر های غالب و عمیق تر و “فعلی” یک فرد، وضعیت “فعلی” او را متوجه شوید.

برای شناخت دیگران، باید به سمت فراتر از کلام و ظاهر جملات رفت. این بدین معناست که جملات و کلماتی که افراد در ظاهر بیان میکنند، هرگز شما را به عمق شخصیت آنها نخواهد رساند. اما چیزهایی که در فرای کلام افراد وجود دارد، دقیقا چیزهایی است که باید به دنبال آنها باشید تا دیگران را بشناسید. مثلا کسی که دائما میگوید “من به مشکلاتم غلبه میکنم و بر آنها پیروز میشوم”، در زندگی خود این پیشفرض را در لایه های عمیق تر ناخودآگاه خود دارد که گویی زندگی یک جنگ است و بنابراین حتی زندگی کردن کنار چنین فردی نیز دقیقا شبیه میدان جنگ خواهد بود !!!!! کسی که دائما سعی میکند دیگران را بشناسد، این پیشفرض را در لایه های عمیق ناخودآگاه خود دارد که انگار دیگران مجهول اند و بقیه افراد همواره چیزی در شخصیتشان هست که قایم میکنند ! کسی که مثلا دائما به شما تذکر میدهد که “رفتی تعمیرگاه چک کردی تعمیرکاره قطعه دیگه ای رو ندزدیده باشه از ماشینت ؟” اول از همه در ورای کلام خود اینرا پیشفرض کرده است که گویی در زندگی همه اطرافیان دزد هستند و همواره چیزی هست که بتواند دزدیده شود، بنابر این بودن کنار این فرد نیز یک استرس دائم و مداوم سرشار از بدبینی به دیگران و حس نا امنی خواهد بود. کسی که میگوید “من باید رشد ام را سریعتر کنم”، این را پیشفرض را در ناخودآگاه خود دارد که وضعیت خوبی ندارد و همه چیز کند پیش میرود و چنین فردی در زندگی نیز دائما حس میکند چیزی کم است. جالب تر آنکه حتی زبان بدن افراد هم کلی اطلاعات دارد. مثلا کسی که در رابطه عشقی و مثلا سر میز غذا، مدام به سمت شما نزدیک میشود این پیشفرض را دارد که انگار شما از او دورید و دوری و نزدیکی به فاصله فیزیکی ربط دارد(پیش انگاره پیشرفته). کسی که حرکات بدنش سریع است، این پیشفرض را دارد که انگار جایی برای رسیدن و راهی برای طی شدن هست که در حال حاضر به آنجا نرسیده و باید عجله کند(در نتیجه زندگی با چنین فردی، همین وضعیت را نیز دائما خواهد داشت). و هزاران پیشفرض دیگر که همه میتوانند به شما کمک کنند دقیقا متوجه شوید چه باورها و نگاهها و زاویه دید های غالبی، در لایه های عمیق ناخودآگاه افراد “در حال حاضر و این لحظه” وجود دارد. البته نتیجه گیری صحیح و فهم دقیق این موضوع، نیازمند آشنایی عمیق تر شما با موضوع پیش انگاره ها خواهد داشت که یک مقاله اختصاصی جامع نیز در این باره در سایت قدرت نامحدود نوشته شده است.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%