آیا رشد یافته ترین فرد، فقط مهربانترین، صبور ترین، و آرام ترین و در یک کلام فقط تجمع صفات مثبت باید باشد !؟

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 4 ثانیه

سوال بسیار رایج خیلی هاست تا بدانند آیا یک فرد رشد یافته، نهایتا قرار است فقط تجمع صفات مثبت شود !؟

آیا یک فرد رشد یافته فقط تجمع صفات مثبت است ؟

اکثر افراد وقتی در ذهن خود، فردی رشد یافته را متصور میشوند، ناخودآگاه فقط صفات و ویژگیهای مثبت را به او میچسبانند و او را اینگونه میسازند. تصور مردم از یک فرد ایده آل کسی است که در اوج محبت است، هرگز خشم نشان نمیدهد و فقط مهربان است. و این تصور، خود از ناهوشیاری و نبود آگاهی نشات میگیرد. زیرا حقیقت این جهان ذاتا متفاوت از این تصورات است.

هدف شما در مسیر رشد، این نیست که فقط و فقط تجمع صفات خوشایند و آرمانی(آرمانی از دید فعلی خودتان) باشید ! اگر قبلا به فایل صوتی مربوط به Yin و Yang در بخش صدای نامحدود گوش کرده باشید، احتمالا آگاهید که در این جهان، هرچیزی دارای دوقطب است و تا زمانیکه هردوی این دوقطب را در کنار هم نداشته باشید، هیچ تعادلی وجود نخواهد داشت و وضعیت مطلوب خلق نخواهد شد و رشد حقیقی را تجربه نکرده اید. کسی که فقط و فقط مهربان است و نمایش خشم در جایی که لازم است را بلد نیست، ناقص است. دقت کنید منظور این نیست که مثلا از کنترل خارج شوید و خشمگین شوید و این را به حساب رشد یافته بودن بگذارید ! منظور این است که در یک انسان کامل، همه صفات میتوانند در زمانهایی که لازم است بروز یابند، بدون اینکه لزوما یکی از آنها تبدیل به وضعیت و حالت غالب شود(مثلا یک شخصیت همیشه عصبانی مردود است).

تعادل، در شناسایی دو قطب هرچیز و سپس ایجاد تعادل در وجودتان درباره آن دوقطب است. کسی که فقط مهربان است، ناقص است و کسی که فقط خشمگین است نیز دچار مشکل خواهد شد و بویی از مسیر رشد نبرده است. بنابراین باتوجه به سوالات زیادی که در این مورد ارسال شده، توجه به مطلب عنوان شده در این مقاله، میتواند دید شما را تا حد زیادی باز کند و به شما نشان دهد که حقیقت فقط تک قطبی نیست ! بلکه دو قطب را شامل میشود و کار شما ایجاد کردن تعادل در وجودتان، میان این دوقطبی ها در زمانهای مختلف است و افزایش حضور در لحظه و افزایش میزان هوشیاری، میتواند این مهم را حاصل نماید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%