اهمیت طی کردن ساده ترین و کم هزینه ترین راهها در زندگی روزمره و برای رسیدن به هدف مورد نظر

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 11 ثانیه

آیا در زندگی روزمره، به طی کردن ساده ترین و کم هزینه ترین مسیرها توجه دارید ؟

اهمیت طی کردن کم هزینه ترین و بی دردسر ترین مسیرها

یکی از موضوعات مهم که به سادگی از یاد میرود، این است که همواره بی دردسر ترین و کم هزینه ترین مسیرها را در تصمیمات خود لحاظ کنید، بطوریکه کمترین انرژی و بیشترین بازده حاصل شود. مثلا فرض کنید شما هر روز تا محل کار خود که نیم ساعتی با شما فاصله دارد، رانندگی میکنید. در اینصورت، ممکن است خیلیها هر روز تا رسیدن به مقصد، با صد نفر (که مثلا بد رانندگی میکنند) درگیر شوند و داد و بیداد کنند و کلی خود را ناراحت کنند. در این مثال، آنچه باید توجه شود این است که راننده هایی که بد رانندگی میکنند یا حادثه ساز رفتار میکنند، یکی دوتا نیستند. حال وقتی شما تک تک و هر روز، کلی انرژی درونی خود را صرف عصبانی شدن و برخورد با این افراد کنید، شما در حال هدر دادن حجم بسیار بزرگی از انرژی در زندگی خود هستید و عصبانی شدن شما هیچ تاثیری در رفتار دیگران ندارد ! انگار شما کلی انرژی صرف میکنید و این انرژی نیز هیچ اثری در جهان بیرون ندارد !!!! بدیهیست که چنین رفتاری، اصلا منطقی و سودمند به نظر نمیرسد. مثال دیگر اینکه برای پایان یک رابطه، شما میتوانید ساعتها بجنگید، یا سعی کنید اثبات کنید که طرف مقابل مقصر است و… . که باز این راه نیز کلی انرژی شما را بیخودی هدر میدهد !

بنابراین بسیار اهمیت دارد که هر کاری که میکنید، دقت کنید که آیا واقعا کم هزینه ترین و بی دردسر ترین راه را طی میکنید یا خیر ! مثلا، وقتی کسی به شما بی احترامی میکند، یک راه این است که تک تک و با همه افراد دست به یقه شوید و همه را لت و پار کنید و با آنها جر و بحث راه بیندازید، و شاید راه دیگر این باشد که لزوما بحث شدیدی با تک تک این افراد نکنید و حتی چه بسا ساده و با یک سکوت از کنارشان رد شوید. نکته اینجاست که سکوت شما ناشی از ضعف یا نداشتن جواب نیست ! بلکه ناشی از یک هوشیاری و نتیجه رسیدن به این سطح از آگاهی است که جنگ کردن فرد به فرد با همه، راهی بسیار ناکارآمد است زیرا کلی از انرژی شما را بیخودی هدر میدهد. بنابر این هرآنچه میکنید، دقت داشته باشید که آیا واقعا کم هزینه ترین راه است یا خیر ! و منظور از هزینه، هزینه مالی، احساسی، روانی، ذهنی و یا حتی اقتصادی است.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%