مشکلاتی که در بقیه و جهان بیرون میبینید، در ریشه، دقیقا در درون خودتان هستند، وگرنه اصلا به چشمتان نمی آمدند

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 20 ثانیه

برخیها دیگران را سودجو میبینند، برخی دیگر حس میکنند همه خائن اند. برخیها تصور دارند دیگران دزد هستند. و جالب تر از اینکه برای همه این حرفهای خود، کلی شاهد و دلیل نیز دارند. اما به راستی، جوری که دیگران را میبینید، چه ارتباطی به وضعیت درونی شما دارد ؟

دیگران و جهان بیرون را معمولا چگونه میبینید ؟

نکته بسیار جالب درباره نگاه شما به جهان اطراف و دیگران، این است که هر آنچه حس میکنید در جهان بیرون یا سایر افراد مشکل دارد، دقیقا اشاره به مشکلی در درون خودتان دارد ! میپرسید منظور از این جمله چیست ؟ کسیکه دائم حس میکند بقیه دزد هستند، مشکلات درونی مرتبط با حس امنیت در زندگی خود دارد. کسی که حس میکند دیگران خائن هستند، استقلال و قدرت لازم را ندارد و بسیار وابسته است و به این علت از خیانت به شدت ترس دارد. کسی که دائم حس میکند که همه حرام خورند و کاسب هستند و همه برای پول در آوردن، درحال کلاه گذاشتن سر هم هستند، در زندگی خود مشکلات شدید مالی دارد و از حل آنها عاجز شده است. کسیکه باور دارد در ایران نمیتوان موفق شد، شکستهای زیادی داشته و تاکنون نتوانسته موفق شود(نه اینکه واقعا نشود در ایران موفق شد!). کسی که دائم سعی دارد قدرتش را به دیگران تحمیل کند و ثابت کند که قویتر از همه است، از درون، به اینکه واقعا قدرتمند است تردید دارد به همین علت این کارها را میکند. در حقیقت نکته جالب این است که نا امنی ها و نقاط ضعف غالب درونی، دقیقا مانند یک فیلتر و لنز کثیف، دید شما به همه جهان بیرون را نیز خراب میکنند(بدون اینکه خودتان پی ببرید). و باعث میشوند توجه شما بیشتر به سیاهی ها در جهان بیرون نیز برود.

این درحالیست که اگر کسی، از درون، در اوج قدرت، امنیت، استقلال، توانایی مالی، و اوج کامل بودن باشد، عملا چیزی را در جهان بیرون، مشکل دار نخواهد دید ! زیرا اصلا حس نمیکند که خطری از جهان بیرون در حال تهدید کردن اوست. دفعه بعدی که دیگران را قضاوت کردید یا حس کردید نگاه غالبی در حرفهایتان، نسبت به دیگران وجود دارد، خوب دقت کنید که چه ارتباطی میان ضعف های درونیتان و این نگاه منفی غالب به دیگران وجود دارد. مطمئنا شگفت زده خواهید شد !

مسیر رشد، مسیر بیدار شدن از خوابهایی است که معمولا عده اندکی در تمام طول عمر خود، از آنها بیدار میشوند ! به این معنا که افراد معمولا وقتی در حال قضاوت کردن دیگران هستند، عمیقا یقین دارند که قضاوتشان بیانگر مشکلی در جهان بیرون یا دیگران است. حال آنکه یک فرد رشد یافته آگاه شده و از این خواب بیدار شده است که هر قضاوتی نسبت به جهان بیرون و دیگران، فقط و فقط ریشه در ضعفی در درون خودش داشته است، وگرنه آن عیب در جهان بیرون، حتی دیده نمیشد و حتی به زبانش نمی آمد.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%