آیا نتیجه تولید میکنید ؟! یا فقط حرف میزنید !؟

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 37 ثانیه

از خواندن این تیتر شوکه نشوید. قدرت نامحدود به عنوان مرجعی که هدفش رشد شماست، برخی جاها باید صراحت لازم را داشته باشد تا شما را از خواب بیدار کند!در غیر اینصورت سالها در خوابی شیرین ولی مخرب زندگی خواهید کرد.

اهمیت تولید نتیجه کاملا محسوس

قطعا آگاهید که نتیجه گرفتن، موضوع مهمی است که تمام جهان و زندگی روزمره، با نتایجی که عملا افراد یا شرکتها و… کسب میکنند پیش میرود و قضاوت میشود. در حقیقت مهم نیست که شرکتها یا یک فرد مدعی، چقدر زیبا حرف میزند یا چه تئوریهای جذابی دارد. نتیجه نهایی، چیزی است که عملا ارزشمند است و نشان میدهد که تمام حرفهای زده شده در جهان واقعی(نه فقط در تئوریهای ذهنی) چقدر موثرند. یکی از مشکلات بسیار رایج در میان افراد، این است که درباره هرکاری که میخواهند انجام دهند، حرف زیاد میزنند و تئوری زیاد میبافند، اما در عمل نتیجه ای از حرفهایشان دیده نمیشود. و جالب آنکه کمتر کسی راضی میشود بپذیرد که تئوریهایش نتیجه ای کسب نکرده و در نتیجه سالها با همین فریب زندگی میکند و فقط حرف میزند و توجیه می آورد و قصه میبافد که چرا هرچند تئوریهایش جواب نداده است ولی عالی و بینقص است! حال آنکه اگر واقعا قصد رشد حقیقی و تحول زندگی خود را دارید، بالاخره باید یکجا عملا این حرف زدنهای ذهن را “خفه کنید” و وارد عمل شوید و نتایج در جهان واقعی را ببینید. آیا شما نیز از آن دسته از افراد هستید که زیاد حرف میزنند، زیاد تئوری و استراتژی میریزند اما در عمل نتایج کافی در زندگیشان دیده نمیشود !؟ اگر اینطور است، بالاخره باید یکجا با این حقیقت مواجه شوید و مقداری نتیجه محور شوید و اگر کاری که در حال حاضر میکنید جواب نمیدهد، مسیر را عوض کنید. آیا خواندن مقالات قدرت نامحدود فقط برای شما یک سرگرمی برای آخر شب یا زنگ تفریحهای کاریتان شده یا واقعا در حال یادگرفتن و کسب نتیجه در زندگیتان هستید !؟ همه اینها حقایقی است که هرچه سریعتر باید با آن مواجه شوید.

تاکی میخواهید درباره یک رابطه عشقی عالی ورمانتیک، درباره ثروتمند شدن، درباره شغل جدید، نمرات عالی و یا هر هدف دیگری که دارید حرف بزنید اما نتیجه ای در جهان حقیقی کسب نکنید !؟ صداهای مزاحم ذهنی را بدون تعارف و با جدیت خفه کنید و وارد عمل شوید و هرچقدر هم که در ابتدا برایتان سخت یا ناخوشایند به نظر میرسد، بپذیرید و با دنیای حقیقی مواجه شوید و کار عملی را آغاز کنید. عیبی ندارد اگر توسط جهان واقعی تحقیر شوید. عیبی ندارد اگر جهان حقیقی تمام تئوریها و حرفها و پیش بینی های شما را با خاک یکسان کند ! مهم این است که بالاخره این شجاعت را داشته اید که در عمل وارد زندگی شوید و نتیجه حقیقی کسب کنید. و قطعا برایتان واضح است که تمام این حرفها برای این نیست که تمام برداشتتان از این مقاله، وسواس گرفتن و عصبی شدن و حساسیت شدید به گرفتن حتمی نتیجه در هر کاری شود !  زیرا وسواس به نتیجه خود یک بیماری ذهنی است و حتی جلوی اینکه نتیجه بگیرید را نیز خواهد گرفت و فقط میزان استرس شما را بیشتر خواهد کرد. حرف فقط این است که بالاخره یکجای کار هم که شده با حقیقت مواجه شوید و ببینید آیا کارهایی که میکنید نتیجه هم میدهند ؟ و اگر اینطور نیست، بد نیست هر از گاهی روش خود را عوض کنید یا دقت کنید که آیا در مسیر مناسبی هستید یا خیر. در یک کلام، به نتایج خود نیز اهمیت دهید !صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%