آیا مردان فقط طبق ظاهر و چهره ، جذب زنان میشوند ؟ مهمترین عامل جذب همه ی مردان از نظر علمی چیست ؟


تحقیقات چه میگویند ؟

اگر مقالات مربوط به جذابیت در مقابل جنس مخالف را مطالعه کنید ، متوجه خواهید شد که یکی از عوامل اصلی برای جذب مردان ، چهره،ظاهر زیبا و جذابیت فیزیکی است.حال آنکه ، مهمترین عامل جذابیت ، در چشم زنان ، منابع و قدرت یک مرد است.

در نگاه اول ، این یافته های علمی ، ممکن است برای زنان دارای چهره ی معمولی ، نا عادلانه بنظر برسد .درحالیکه کماکان تاکید میکنیم تحقیقات درست هستند ، کماکان ، این بدین معنا نیست که یک زن نرمال ، نمیتواند برای مردان ، جذاب باشد ! با ادامه مطلب همراه شوید

آیا مردان فقط به ظاهر اهمیت میدهند ؟

بله.تا اندازه ی زیادی ، مردان به چهره و ظاهر اهمیت میدهند.زیبایی فیزیکی ، در بالاترین اولویت های مردان قرار دارد.اما آیا تابحال از خود پرسیده اید که زیبایی فیزیکی چیست ؟

  • 1) زیبایی ظاهری ، از دید هر مرد ، متفاوت است : هیچ استاندارد مشخص و یکتایی برای تعیین زیبایی در سطح جهان وجود ندارد ، ممکن است یک مرد ، زنی را بسیار زیبا بداند ، حال آنکه ، مردی دیگر ، دقیقا همان زن را بسیار زشت و غیر جذاب بداند.
  • 2) همه چیز ، فقط چهره نیست ! مردان ، جذابیت را ، فقط بخاطر چهره نمیدانند ! بلکه ممکن است نحوه رفتار شما ، بدن شما ،نحوه راه رفتن و یا سایر ویژگیهایتان ، باعث شود که جذاب بنظر برسید.مثلا میتوانید با کنترل کردن وزن خود و لاغر تر شدن ، جذابیت بیشتری کسب کنید.
  • 3) جذابیت و نسبی بودن : زنان بسیاری ، خود را جذاب نمیدانند زیرا همواره در حال مقایسه کردن ظاهر خود با بازیگران مشهوری هستند که در تلویزیون ظاهر میشوند.اما نباید فراموش کنید که مردها ، با توجه به گزینه های موجود در اطرافشان ، جذابیت شما را بصورت نسبی میسنجند و قرار نیست با بهترینها مقایسه شوید ! درواقع ، به همین علت ، یک زن با چهره ی معمولی میتواند برای مردش بسیار جذاب دیده شود.
  • 4) جذابیت و لباسها : مردان ، زنانی را که لباسهای جذاب میپوشند ، جذاب تر میبینند.در واقع ، با پوشیدن لباسهای زیبا ، مردان شما را جذاب تر دیده و میتوانید جذابیت فیزیکی را برای آنها به وجود آورید.

جمع بندی

مردها به ظاهر اهمیت زیادی میدهند اما عوامل بسیار زیادی هستند که میتوانند نحوه دیده شدن شما توسط مردها را تحت تاثیر قرار دهند.

مردها ، جذابیت کلی زنان را توسط نشانه هایی ارزیابی میکنند ، نه اینکه فقط چهره را ملاک قرار دهند.اگر چیزی از چهره ی خود را دوست ندارید ، باید بدانید که عوامل زیاد دیگری وجود دارند که میتوانند باعث شوند که یک مرد ، شما را جذاب ببیند.نحوه برخورد و شخصیت شما ، بدن شما(حتما ورزش کنید)،شیوه راه رفتن ،تن و لحن صدا، کیفیت پوست شما ، تمیز و خوشبو بودن ، لباسهایی که میپوشید و بسیاری مسائل دیگر میتوانند جذابیت شما را به شدت افزایش دهند.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع