تا زمانیکه تنفر از چیزی را در وجود خود حمل میکنید، راه ورود خود به سطوح هوشیاری بالاتر را بسته اید !

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 42 ثانیه

چیزهای زیاد و جدیدی ممکن است در زندگی شما رخ دهند که در نگاه اول واقعا از آنها تنفر داشته باشید. اما نکته جالب درباره حس تنفر این است که تا زمانیکه از چیزی متنفرید، غیر ممکن است راه ورود شما به سطوح هوشیاری و سطوح بالاتر رشد باز بماند. تنفر، همواره مسدود و محدود کننده است. حتی اگر به اندازه یک سر سوزن در وجودتان باشد.

فقط آنچه از آن متنفر هستید، راه شما را بسته…

کاملا قابل درک است که چه بسا در زندگی، بعضا چیزها یا برخی افراد، رفتارهایی کنند که باعث تنفر شما از آنها شود. یک فرد، خرابی یک وسیله، تنفر از وضعیت فعلی زندگیتان، تنفر از رابطه عشقی، تنفر از وضعیت مالی فعلیتان، تنفر از یک غذای خاص، تنفر از یک رفتار خاص، و یا هرچیز دیگری میتواند مثالهایی از علل تنفر های روزمره شما باشد. در این میان، آنچه جالب است، آن است که از دیدگاه متافیزیکی و به عنوان یک راز متافیزیکی، تا زمانیکه تنفر هست و به همه چیز و همه کس عشق نمیورزید، راه شما به سوی رشد به سطوح بالاتر هوشیاری بسته خواهد بود. حتی اگر تنفر شما، تنفری کاملا منطقی و اخلاقی و نسبت به یک فرد قاتل و آدم کشی زنجیره ای باشد یا تنفری نسبت به یک خار کوچک باشد که در دست شما فرو رفته !!

از دیدگاه متافیزیکی، هرچیزی که در مسیر زندگی در راه شما قرار میگیرد، گویی از شما التماس عشق دارد ! مردم و رویدادها وقتی که عشق را حس نکنند، شروع به رفتارهایی عجیب و مخرب میکنند و روی اعصاب شما میروند و انگار هرچیزی از شما تمنای عشق دارد. حتی اگر به خودروی خود عشق نورزید یا از دست گیره خراب در متنفر شوید، شما را وسط راه یا پشت در خواهند گذاشت و گویی با شما لج خواهند کرد(همانطور که یک کودک وقتی حس کند دوستش ندارند با همه لج میکند) ! عشق حقیقت و عمق وجود شماست و از آنجاییکه همه هستی از جنس روح شماست و از همان هویت حقیقی شما نشات میگیرد، زمانیکه به هر چیز کوچکی در این جهان عشق نورزید، گویی به بخشی از وجود خود عشق نورزیده اید و همین باعث میشود راه رشد شما به سطوح بالاتر هوشیاری و موفقیت، کاملا مسدود شود و تمام جهان با شما لج کند ! دست فروشی که می آید و به شکل بدی شیشه شما را پاک میکند، فردی که سعی میکند سر شما کلاه بگذارد، فردی که شما را اذیت میکند و…همه و همه در اصل حس عشق را از شما نگرفته اند. که اگر به همه چیز و همه کس عشق بورزید، گویی تمام جهان را به یکباره عوض میکنید. چیزی جادویی تر از عشق وجود ندارد. بهتر است خودتان امتحان کنید !(البته حس عشق را با حس نیاز به یک فرد اشتباه نگیرید، عشق آزاد و مقتدر است)

بار بعدی که رویداد یا شرایطی پیش آمد که حس عشق را از شما گرفت و تنفر را در وجود شما زنده کرد، آگاه باشید که بدون توجه به اینکه چقدر حق با شماست، اگر ذره ای تنفر وارد قلب خود کنید کار شما تمام است و ضربه بزرگی خواهید خورد. عجیب است که درباره حس عشق مقالات زیادی داشته ایم اما گویی اسراری عمیق درباره آن هست که هرچقدر از آن میگوییم کماکان نکات بیشتری درباره آن هست، زیرا در حقیقت عشق جز عمیق ترین اسرار این خلقت است. برای کسانیکه علاقمند هستند اسرار بسیار خاص تر و ویژه ای را در رابطه با حس عشق(چاکرای چهارم) بشنوند و نحوه انجام جهش کوانتومی و جذب متافیزیکی توسط این حس را متوجه شوند، فایل صوتی اختصاصی مربوطه از بخش صدای نامحدود توصیه میشود.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%