خالی شدن مقصد نیست، مبدا و گام اول است !

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 16 ثانیه

در مقالات زیادی روی مدیتیشن و خالی کردن ذهن و اهمیت آن پرداخته ایم. این موضوع آنقدر مهم و مشکل رایجی است که زیاد روی آن تمرکز شده و به همین علت ممکن است خیلیها تصور کنند مقصد نهایی، همان خالی شدن و خالی ماندن است ! حال آنکه خالی بودن، یک مبدا است نه مقصد !

خالی شدیم، همین !؟

خیلی از آموزه ها وجود دارند که عملا و بصورت مستقیم یا غیر مستقیم، این موضوع را به شما القا میکنند که اگر مدیتیشن کنید و ذهن خود را خالی کنید و در خلا زندگی کنید، به ته دنیا و انتهای هدف آفرینش رسیده اید و دیگر لازم نیست کار دیگری انجام شود. باتوجه به اهمیت مدیتیشن و خالی کردن ذهن و ضعف عموم در این موضوع، در مقالات سایت نیز خیلی در مورد این موضوع صحبت شده است و همین میتواند باعث شود که خیلیها مقصد نهایی را، در همین زندگی کردن در خلا و تا ابد بدانند. حال آنکه باید نکاتی اضافه تر را نیز درباره این موضوع بشنوید.

خالی کردن ذهن و مدیتیشن و ایجاد سکوت درونی و …، مقصد نیست ! بلکه مبدا است. بودن شما در این لحظه و در این ثانیه، و اینکه به یکباره چشم باز کردید و دیدید از “هیچ”، “هست” شدید و به شکل عجیبی به دنیا آمدید، با این مقصود است که شما مانند خالقی دارای اراده، روی زمین باشید. یعنی موجودی با قدرت اختیار و دارای قدرت انتخاب، که میتواند خداگونه خلق کند، تغییر جهت دهد و داستان زندگی اش را دقیقا همانطور که دوست دارد طی کند و بسازد. وقتی اینقدر روی خلا ذهنی و خالی بودن تاکید میکنیم، نه به این معنا که خالی شدن و مدیتیشن مقصد است، بلکه به این علت که “هیچ” و “خالی شدن”، اتصال به مبدا آفرینش یا به عبارتی تبدیل شدن به یک تابلوی نقاشی خالی است و در مرحله بعد، این شما هستید که میتوانید روی تابلوی خالی ذهن و زندگی و وجودتان، دقیقا و فقط همان چیزهایی را راه دهید و نقاشی کنید که خودتان دوست دارید. علت اینکه اینقدر روی خالی شدن تاکید هست به این علت است که ذهن افراد آنقدر شلوغ و پر فکر است که انرژی های وجودی، فیزیکی و متافیزیکی و قدرتهای ماورایی ذهنشان دائما صرف چیزهای مختلف و پراکنده میشود و همین باعث خواهد شد که نتوانند دقیقا آن نقاشی که دوست دارند را روی تابلوی نقاشی اختصاصی زندگی خود بکشند. بنابراین، اگر موفق شدید که ذهن خود را خالی کنید، تازه در گام اول هستید. گام بعدی خلق و نقاشی کردن خداگونه روی تابلوی نقاشی خودتان است ! زیرا حضور شما در این لحظه، فقط به این علت است که قرار است “خداگونه” زندگی کنید و خدایی کنید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%